Karta Polaka wniosek

Karta Polaka to dokument, który może dać wiele korzyści jego posiadaczowi. Otrzymać go mogą jednak tylko obcokrajowcy, którzy są w szczególny sposób związani z Polską, mimo braku obywatelstwa w tym kraju. Dodatkowo, muszą oni być obywatelem państwa, które powstało na skutek rozpadu ZSRR (lub mieć status bezpaństwowca w takim kraju). W jaki sposób można ubiegać[…]

Gdzie wyrobić Kartę Polaka?

Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jak wygląda procedura starania się o Kartę Polaka, to dzięki temu krótkiemu artykułowi dowiedzą się Państwo najważniejszych informacji, Gdzie wyrobić Kartę Polaka? Wszystkich formalności dopełnia się w konsulacie RP odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania. O dokument ten może ubiegać się obywatel jednego z państw powstałych po rozpadzie ZSRR[…]