Dobry księgowy Kraków

Rachunkowa obsługa firmy jest kluczowym elementem pozwalającym na prowadzenie efektywnej działalności. Wybór biura rachunkowego powinien być jedną z najważniejszych decyzji w momencie otwarcia działalności. Rzetelnie prowadzona rachunkowość firmy pozwala bowiem na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, a to z kolei wiąże się z osiągnięciem zysku. Dzięki informacjom dostarczanym firmie na podstawie danych finansowych pochodzących z ksiąg[…]

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Często osoby, które prowadzą działalność gospodarczą zlecają prowadzenie księgowości biurom rachunkowym. Zarówno właściciele firm, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i firmy prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy Urząd Skarbowy. Powierzając księgowość biuru rachunkowemu, przedsiębiorca dalej ponosi odpowiedzialność podatkową. Urząd Skarbowy nie może zatem dochodzić spłaty zaległości podatkowych wynikających[…]

Obsługa rachunkowa spółki komandytowo-akcyjne

W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, istnieją odmienne zasady, dotyczące prowadzenia księgowości. W firmach działających w najprostszych formach jak: spółka jawna, partnerska czy cywilna, dopuszcza się możliwość prowadzenia księgowości za pomocą uproszczonych metod. Możliwość ta trwa tylko do czasu, gdy roczne przychody spółek przekroczą limit prowadzenia księgi rachunkowej. Pozostałe[…]

Obsługa rachunkowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa należąca do spółek handlowych i grupy spółek osobowych zobowiązana jest do prowadzenia pełnej rachunkowości. Ponieważ prowadzenie pełnej księgowości jest znacznie bardziej trudniejsze niż spółki uproszczonej, spółki komandytowej potrzebują odpowiedniej obsługi rachunkowej. Zapewnić ją mogą jedynie doświadczeni księgowi lub biura rachunkowe. Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe dla spółki komandytowej? Właściwa obsługa rachunkowa spółki komandytowej[…]

Profesjonalne usługi księgowe

Przedsiębiorca sam wybiera. Jeżeli chce samodzielnie zająć się sprawami księgowymi firmy, to musi liczyć się z ryzykiem wystąpienia wielu problemów. Oczywistym faktem jest, że zajmowanie się bieżącymi sprawami firmy nie daje możliwości aktualizowania wiedzy w zakresie przepisów prawa, który zmienia się nieustannie. Jeżeli przedsiębiorca stawia na rozwój, czyli kwestią priorytetową jest wypozycjonowanie firmy na rynku,[…]

Pomoc biura rachunkowego

Pomoc biura rachunkowego może okazać się niezbędna w przypadku, gdy przedsiębiorca nie radzi sobie z księgowością w swojej firmie. To nic dziwnego, ponieważ zdecydowanie się na samodzielne prowadzenie księgowości to ogromna odpowiedzialność. Dlaczego? Przepisy prawa aktualizowane są bardzo często, co wiążę się z tym, że przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat obowiązujących przepisów. To[…]

Obsługa rachunkowa spółki cywilnej

Spółka cywilna jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jako, że nie jest spółką handlową może korzystać z przywileju prowadzenia uproszczonej księgowości. Obowiązuje on jednak tylko do momentu, gdy roczne przychody netto spółki przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Gdy tak się stanie, również spółka cywilna zostanie zobowiązana do prowadzenia pełnej rachunkowości. Gdy w spółce[…]

Forma prowadzenia księgowości

Prowadząc działalność gospodarczą każdy, ale to każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę pewną bardzo istotną część własnej firmy. Mowa tu o księgowości oraz o formie ewidencjonowania swoich operacji gospodarczych. Już w czasie zakładania spółki, przedsiębiorca powinien zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy dla własnego podmiotu. Prowadząc działalność można w łatwy sposób sprawdzić jaka forma ewidencji[…]