JPK co to jest

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji, który dotyczy operacji gospodarczych przedsiębiorstwa w określonym przedziale czasu. JPK należy przesyłać w określonym formacie, wyłącznie w wersji elektronicznej. Celem wprowadzenia JPK jest m.in ułatwienie oraz skrócenie czasu dokonywania kontroli podatkowej w firmie, a także poprawa jej wyników. JPK jest także korzystne dla podatników, którzy przekazują organom skarbowym informacje[…]