Zasiłek chorobowy koronawirus

Zaistniała sytuacja w kraju sprawia wielu przedsiębiorcom problemy w zakresie właściwego postępowania względem zatrudnionych pracowników. Ciągle wprowadzane zmiany prawne mają na celu zabezpieczenie interesu przedsiębiorców, ale z drugiej strony wprowadzają duże zamieszanie w kwestii udzielania zasiłków oraz świadczeń. Zasiłek chorobowy koronawirus to dosyć gorący temat, ponieważ wiele osób musi skorzystać z tego rodzaju zasiłku. Jakie[…]

Ulgi podatkowe

Czym są ulgi podatkowe? To przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W Polsce wyróżnia się kilka rodzajów ulg podatkowych, do których należą np. ulga z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika będącego osobą niepełnosprawną i ulgi związane z[…]

Obsługa księgowa dużej firmy

Do prowadzenia księgowości w firmie zobowiązany jest każdy przedsiębiorca. Oczywiście nie musi on tego robić samodzielnie, gdyż prowadzenie księgowości wymaga znajomości często zmieniających się przepisów oraz poświęcenia sporej ilości czasu. Przedsiębiorcy w Polsce mogą skorzystać z usług oferowanych przez biura rachunkowe lub zatrudnić wykwalifikowaną osobę, która będzie odpowiedzialna za księgowość. W dużych firmach zatrudnienie jednej[…]

Obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny jest centralnym organem administracji rządowej, który podlega Prezesowi Rady Ministrów. Zajmuje się on zbieraniem oraz udostępnianiem informacji statystycznych na temat dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie w formie opracowanej, która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna). Przedsiębiorcy mają obowiązek udzielenia i przekazania[…]

Uproszczona rachunkowość

Uproszczona rachunkowość jest chyba najbardziej lubianym przez przedsiębiorców systemem księgowym. Nie jest kosztowna w prowadzeniu, ani nie trzeba być wysoko wykształconym księgowym, by móc ją prowadzić. Nie oznacza to jednak, że nie można jej prowadzić w biurze rachunkowym. Chociaż ten system księgowości ma nie tylko zalety, cieszy się sporą popularnością. Są nawet plany rozszerzenia zakresu[…]

Cennik biur rachunkowych

Cennik biur rachunkowych jest bardzo zróżnicowany. Jest on kwestią indywidualną poszczególnych jednostek, zależną od wielu czynników. Bardzo istotna w czasie rozważania podjęcia współpracy z danym biurem jest lista świadczonych usług, ponieważ specjalizują się one w różnych dziedzinach oraz posiadają inny wachlarz oferowanych usług co wpływa na koszt współpracy. Ważne są również kompetencje danego podmiotu oraz[…]

Zakres obowiązków księgowych

Korzystając z usług biura rachunkowego, właściciel firmy zyskuje wolny czas i zrzuca z siebie ciężar, jakim jest prowadzenie księgowości własnego przedsiębiorstwa. Z jakich usług może skorzystać klient firmy zewnętrznej? Jaki jest zakres obowiązków księgowych biura rachunkowego? Podpisując umowę z biurem rachunkowym, przedsiębiorca przekazuje obowiązek prowadzenia księgowości. Po jego stronie zostaje jedynie ewidencjonowanie i rejestracja sprzedaży,[…]

Rok podatkowy

Rachunkowość prowadzi się dzieląc czas na poszczególne okresy sprawozdawcze. Określa się je okresami sprawozdawczymi, rokiem obrotowym czy rokiem podatkowym. Nazwa zależy od tego w jakim zakresie stosuje się to nazewnictwo. Mówiąc o sprawozdaniu finansowym, używać się będzie określenia okres sprawozdawczy, a w stosunku do rozliczeń podatkowych – rok podatkowy. Rok podatkowy prawidłowo jest okresem obejmującym[…]

Biuro prawne

W dzisiejszych czasach korzystanie z porad prawniczych jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Działalność gospodarcza warunkowana jest przez wiele skomplikowanych i zawiłych przepisów, które dodatkowo nieustannie są modyfikowane. Próba nadążenia za tymi zmianami często jest niemożliwa. Powoduje to, iż nierzadko przedsiębiorstwa przez nieumyślne łamanie przepisów ponoszą poważne kary pieniężne. Aby uniknąć tych niepożądanych sytuacji[…]

Ile kosztuje doradztwo prawne?

Na koszt doradztwa prawnego wpływa wiele czynników. Po pierwsze bardzo istotne są kompetencje jednostek, które udzielają porad. Prawnicy, którzy cieszą się dobrą renomą, głównie dzięki wielu wygranym rozprawom sądowym, mogą zażądać znacznie wyższych opłat niż młody adwokat, który dopiero rozpoczyna swoją karierę. Dodatkowym czynnikiem warunkującym sprzedaż jest także lokalizacja kancelarii. Im bardziej prestiżowa siedziba tym[…]