Przychód ewidencjonowanych

Przychód ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Tego typu opodatkowanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Korzystając z tej formy rozliczania, przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania. Aby korzystać z formy opodatkowania jaką jest przychód ewidencjonowanych właściciel[…]

Prowadzenie uproszczonej księgowości wady

Firmowa księgowość może być prowadzona w formie pełnej lub uproszczonej. Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów lub usług nie przekraczają określonej w przepisach kwoty. W przypadku, gdy przychody przedsiębiorstwa przekraczają tę kwotę, podmioty te zobowiązane są do prowadzenia[…]

Księgowość uproszczona a pełna

Prowadzenie księgowości w firmie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Bardzo ważne jest obsługa księgowa była prowadzona rzetelni i terminowo. W Polsce przedsiębiorcy mogą korzystać z pełnej lub uproszczonej księgowości. Nie każdy jednak może wybrać formę prowadzonej księgowości. Niektóre podmioty odgórnie mają narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, są to m.in. spółki kapitałowe. Pełna księgowość prowadzona jest w[…]