Zawieszanie działalności gospodarczej firmy

Zawieszenie działalności jest czasami najlepszym rozwiązaniem dla firmy, której właściciel np. nie może pozwolić sobie na opłacenie składek ZUS. Trzeba jednak zauważyć, że zawieszanie działalności gospodarczej firmy jest wieloetapowym procesem i nie każdy przedsiębiorca może poświęcić czas i wysiłek na jego przeprowadzenie. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług profesjonalnych biur, które mogą zająć się[…]

Ile kosztują usługi księgowe dla małej firmy?

Wiele osób zadaje nam pytania o to ile kosztują usługi księgowe dla małej firmy. Nie ma jednak na nie jednej konkretnej odpowiedzi, która wyjaśniłaby daną kwestię. Usługi świadczone przez etatowo pracującego księgowego wiążą się nie tylko z jego wynagrodzeniem, ale także kosztami związanymi z jego składkami ubezpieczeniowymi oraz wyposażeniem jego miejsca pracy. Zapewniają jednak ciągłą[…]

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorców obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania organom kontroli skarbowej określonych danych podatkowych. Informacje te należy sporządzać oraz przesyłać elektronicznie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Za mikroprzedsiębiorcę uważany jest przedsiębiorca, który spełnia dwa warunki – zatrudnia śródrocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął obrót roczny ze sprzedaży towarów i usług nie wyższy niż równowartość 2 000[…]

JPK

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, który sporządzany jest w specjalnym formacie oraz przesłany do Ministerstwa Finansów, skąd trafia do właściwego dla przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. W skład JPK wchodzą: – ewidencja zakupu i sprzedaży – JPK_VAT, – księgi rachunkowe – JPK_KR, – wyciąg bankowy – JPK_WB, – magazyn – JPK_MAG, –[…]

Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2018 roku obowiązuje już wszystkich przedsiębiorców (wyjątkiem są firmy zajmujące się sprzedażą wyłącznie towarów i świadczeniem usług zwolnionych z VAT, firmy u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 złotych oraz organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne). Jednolity Plik Kontrolny jest informacją o operacjach gospodarczych,[…]

Outsourcing księgowość

Aktualnie outsourcing księgowy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Usługa ta polega na zleceniu opieki nad własną dokumentacją osobom z zewnątrz. Idealne w tym celu okazują się biura księgowe. Instytucje te skupiają profesjonalnych księgowych, których kompetencje zapewniają prowadzonej dokumentacji rzetelność i poprawność. Jest to bardzo istotne, gdyż na podstawie tych dokumentów określane są należności przedsiębiorstwa wobec państwa.[…]

Sporządzanie rachunku zysków i strat

Przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość mają wiele obowiązków z nią związanych. Najważniejszym z nich jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, przedstawiającego sytuacje materialno – finansową jednostki. Dokument składany przez przedsiębiorstwa składa się z kilku innych elementów. W zależności od tego czy jest to sprawozdanie uproszczone czy nie, skład tych dokumentów może być inny. W sprawozdaniu uproszczonych znajdują[…]