Obsługa prawno – księgowa spółek

Założenie i prowadzenie spółki to niełatwe zadanie. Właściciel takiego podmiotu gospodarczego musi przygotować się między innymi na prowadzenie księgowości firmy, co nie jest rzeczą prostą. Przepisy podatkowe są dziedziną skomplikowaną i wymagającą szerokiej wiedzy. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców woli zlecić prowadzenie spraw prawno – księgowych zewnętrznym firmom. Biura i kancelarie, które zatrudniają ekspertów w[…]

Wady pełnej księgowości

Księgowość pełna to szczegółowy system ewidencji księgowej. Właściwie prowadzona pozwala zobrazować rzetelnie sytuacje finansową przedsiębiorstwa. Do księgowości pełnej zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro. Wielkość w euro przelicza[…]