Pełna księgowość dla małych firm

Czy pełna księgowość dla małych firm jest obowiązkiem? Małe firmy często zobowiązane są do prowadzenia księgowości uproszczonej. To wygodna opcja, która nie wymaga posiadania szerokiej wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz szczegółowej ewidencji księgowej. Kiedy mała firma musi prowadzić księgowość pełną? Rodzaj bardziej szczegółowej formy księgowości przeznaczony jest dla podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży[…]

Biuro księgowe a sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokładne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej jednostki oraz jej wyników finansowym za poprzedni rok obrotowy. Obowiązek składania sprawozdań finansowych należy do organizacji, które opierają swoją księgowość na księgach rachunkowych. Sporządzanie i składanie sprawozdania według ustawy o rachunkowości należy do kierownika jednostki. Biuro księgowe a sprawozdanie finansowe, dlatego są tak zależne, ponieważ w[…]

Najtańsza księgowa Kraków

Profesjonalnie prowadzona księgowość dostarcza istotnych informacji z zakresu prowadzonej działalności. Możliwość zarządzania firmą w oparciu o rzetelnie sporządzone informacje, analizy oraz raporty pozwala osiągnąć sukces oraz zaistnieć na rynku. Najtańsza księgowa Kraków to profesjonalna pomoc w zakresie wypełniania obowiązków księgowych. Powierzenie części obowiązków osobie doświadczonej odciąża właściciela firmy i pozwala mu w pełni skoncentrować się[…]

Pomoc w składaniu wniosków do US

Potrzebują Państwo zaświadczenia o tym, że nie ma zaległości w płaceniu podatków? Może Państwa celem jest pozyskanie informacji o zaległościach, które się pojawiły, aby móc je uregulować? Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z naszym biurem rachunkowym to odciążymy Was od wszystkich obowiązków związanych z uzyskaniem zaświadczenia z US. Nasza pomoc w składaniu wniosków do[…]

Pomoc w likwidacji spółki z o.o. formalności

Likwidacja spółki z o.o. to trudny proces, wymagający wiedzy odnośnie procedur ze strony likwidatorów. Warto w takiej sytuacji zgłosić się do profesjonalistów, którzy oferują pomoc w likwidacji spółki z o.o. formalności – których jest wiele, załatwią za Klienta, korzystając ze swoich doświadczeń i wiedzy na ten temat. Likwidatorzy, którzy powierzają to zadanie osobom trzecim nie[…]

Składanie dokumentów do Urzędu Skarbowego

Czasem składanie odpowiednich wniosków wymaga osobistego pojawienia się w sądzie lub za sprawą osoby trzeciej. Mają Państwo możliwość skorzystania z naszej usługi załatwienia formalności w Państwa imieniu w każdym urzędzie na terenie Krakowa i Warszawy przez wyspecjalizowaną firmę. Usługa składanie dokumentów do Urzędu Skarbowego na terenie Warszawy lub Krakowa przez osoby trzecie wymaga uprzedniego sporządzenia[…]

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020

Z racji, że od 2020 roku weszło kilka zmian to pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020 będzie przydatna. Pierwszą zmianą jest dodatkowa, trzecia możliwość sygnowania sprawozdań elektronicznym dowodem tożsamości. Do tej pory sprawozdania podpisywane były albo profilem zaufanym albo elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Nowa regulacja ma pewne plusy, a są nimi między innymi: 1. Główny księgowy[…]

Zasady wysyłania sprawozdania finansowego za 2019

Dokumentację do KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki dostarcza się w formie elektronicznej. Dokumenty mogły od tego roku przygotowywane być papierowo, ale wysyłka i podpis musiała odbyć się: – w ściśle określonej formie-wyłącznie elektronicznie, – z użyciem podpisów elektronicznych: e-podpisu, profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego. Od 01.01.2020 r. elektroniczną formę oraz korzystanie ze[…]

Tanie biuro rachunkowe Kraków

Nasze tanie biuro rachunkowe Kraków ma na celu prowadzenie księgowości oraz dążenie do bezpiecznej optymalizacji podatkowej. Klienci naszego biura rachunkowego mogą liczyć na profesjonalną pomoc specjalistów, którzy starają się doradzić w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności. Zespół naszego biura rachunkowego tworzą ludzie z odpowiednim wykształceniem oraz pasją. Staramy się, aby wiedza ekspertów była na bieżąco[…]

Porady księgowe dla obcokrajowca

Jeśli obcokrajowiec ma zamiar otworzyć w Polsce własną działalność gospodarczą ti wymagane jest, aby spełniał określone warunki. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest zależne od miejsca pochodzenia osoby zagranicznej. Jeśli podmiot pochodzi z państwa należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może on wykonywać działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele[…]