Księgowość uproszczona a pełna

Prowadzenie księgowości w firmie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Bardzo ważne jest obsługa księgowa była prowadzona rzetelni i terminowo. W Polsce przedsiębiorcy mogą korzystać z pełnej lub uproszczonej księgowości. Nie każdy jednak może wybrać formę prowadzonej księgowości. Niektóre podmioty odgórnie mają narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, są to m.in. spółki kapitałowe. Pełna księgowość prowadzona jest w[…]