Kwota przejścia na pełną księgowość

Jaka kwota przejścia na pełną księgowość obowiązuje w 2020 roku? Prowadzenie ksiąg rachunkowych pojawia się po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia według średniego kursu euro z dnia 1 października 2019 roku, co daje wartość limitu 8 746 800 zł. Jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i[…]

Księgowość uproszczona a pełna

Prowadzenie księgowości w firmie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Bardzo ważne jest obsługa księgowa była prowadzona rzetelni i terminowo. W Polsce przedsiębiorcy mogą korzystać z pełnej lub uproszczonej księgowości. Nie każdy jednak może wybrać formę prowadzonej księgowości. Niektóre podmioty odgórnie mają narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, są to m.in. spółki kapitałowe. Pełna księgowość prowadzona jest w[…]