Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to jedno z ostatnio bardzo popularnych pojęć. W związku z popularnym zjawiskiem globalizacji światowej gospodarki i postępującej międzynarodowej integracji gospodarczej. Znaczna część transakcji, do których obecnie dochodzi na rynku stanowią właśnie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustalone w ramach takiej współpracy ceny nazywane są profesjonalnie cenami transferowymi. Analiza cen transferowych nie może dać jednoznacznego[…]

ZUS a zawieszenie działalności firmy

Przedsiębiorca, może z jakiegoś względu np. finansowego lub zdrowotnego zawiesić swoją działalność gospodarczą. W tym czasie właściciel firmy może nie opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek czy składać deklaracji VAT. Powód zawieszenia przedsiębiorstwa jest dla urzędu nieistotny, dlatego nie ma obowiązku podawania go we wniosku, jednakże wymogiem w tym przypadku jest brak pracowników, którzy[…]

Prowadzenie ewidencji księgowych

Czy prowadzenie ewidencji księgowych to dla Ciebie za dużo? Księgowość nie należy do najprostszych czynności, zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy także jak to jest stresować się nad dokumentami, czy aby na pewno zostały prawidłowo sporządzone. Rachunkowość i finanse to nieodłączny dział każdego przedsiębiorstwa, który dla niedoświadczonych przedsiębiorców może wydawać się bardzo trudny. Jako alternatywę[…]

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2019?

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok należy złożyć w wersji elektronicznej i przesłać do Urzędu Skarbowego przez Internet. Musi zostać ono sporządzone w formacie XML. Dokument ten powinien dodatkowo być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Prócz samego sprawozdania wysłać należy także: – sprawozdanie z działalności spółki, – uchwały zatwierdzające dokumenty, – uchwałę o podziale[…]

Procedura składania sprawozdań finansowych

Do składania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty prawnie zobligowane do prowadzenia księgowości pełnej, a także takie, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno posiadać następujące elementy: – bilans, – rachunek zysków i strat, – informacje dodatkowe tj, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zasady rachunkowości, objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i[…]

Biuro księgowości Kraków

Biura księgowe stały się w ostatnim czasie bardzo popularnym wyjściem dla przedsiębiorców, którzy chcą przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych w ręce specjalisty. Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa to zadanie niezwykle odpowiedzialne. Wymaga dobrej znajomości przepisów prawa i zasad niezbędnych do poprawnego zajmowania się finansami firmy. Eksperci pracujący w biurach rachunkowych mogą zazwyczaj pochwalić się nie tylko wiedzą, ale[…]

Jak rozliczyć PIT?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych jest nałożony na każdą osobę fizyczną, która osiąga dochód. Podatkiem dochodowym opodatkowane są wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła wówczas przedmiotem opodatkowania jest[…]

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa to zbiór właścicieli lokali, które wchodzą w skład danej nieruchomości. Do jej powstania nie potrzeba umów między właścicielami ani żadnych uchwał. Powstaje bowiem automatycznie w momencie, gdy pierwszy lokal staje się odrębną własnością. Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do nabywania i zaciągania zobowiązań. Może także pozywać i sama być pozywaną. Co prawda, nie posiada[…]

Rozliczanie okresowych spisów z natury

Inwentaryzacja to czynności rachunkowe, których celem jest sporządzenie szczegółowego spisu z natury składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Polega to na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych. W przypadku, gdy stan księgowy różni się od stanu rzeczywistego należy wyjaśnić te różnice. Zgodnie z zapisami ustawy o[…]

Zalety zlecenia księgowości

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości swojej firmy. Niestety zagadnienie to jest bardzo problematyczne w związku z czym często podczas jej prowadzenia dochodzi do różnych uchybień. Niestety wiąże się to z przykrymi dla przedsiębiorcy konsekwencjami zazwyczaj w formie kary grzywny, ale w przypadku poważnych przestępstw nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Mając to na[…]