Kontrola podatkowa w firmie

Prowadzenie własnej firmy wiążę się z ogromem obowiązków. Istotne jest to, aby żaden obowiązek nie został pominięty i niewypełniony, ponieważ może nieść on ze sobą wiele problemów, najczęściej urzędowych. Z tego rodzaju kłopotów ciężko jest się wyplątać, a ich rozwiązanie może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jak zapobiegać problemom księgowym? Oferowana przez nas obsługa podatkowa[…]

Obsługa rachunkowa spółki jawnej

Obsługa rachunkowa spółki jawnej może być mniej lub bardziej skomplikowana. Rachunkowość spółki jawnej niekoniecznie musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych, ale zanim o tym, zastanówmy się nad definicją spółki jawnej. Spółka jawna jest spółką handlową, która posiada podmiotowość prawną, rejestrowana jest na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Musi uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnikami[…]

Cennik biur rachunkowych

Cennik biur rachunkowych jest bardzo zróżnicowany. Jest on kwestią indywidualną poszczególnych jednostek, zależną od wielu czynników. Bardzo istotna w czasie rozważania podjęcia współpracy z danym biurem jest lista świadczonych usług, ponieważ specjalizują się one w różnych dziedzinach oraz posiadają inny wachlarz oferowanych usług co wpływa na koszt współpracy. Ważne są również kompetencje danego podmiotu oraz[…]

Outsourcing płac

Outsourcing jest połączeniem trzech angielskich słów: „outside” (zewnętrzny), resource (zasoby) oraz using (korzystanie). W wolnym tłumaczeniu pojęcie to oznacza korzystanie z zewnętrznych zasobów. Jeśli odnieść to do aspektu praktycznego, outsourcing będzie oznaczał zlecanie wykonania części zadań biznesowych firmom zewnętrznym, specjalizującym się w danej dziedzinie. Outsourcing nie wiąże się ze zleceniem pojedynczego zadania, jego istotą jest[…]

Biegły księgowy

Wielu przedsiębiorców decyduje się powierzyć opiekę nad ewidencjonowaniem własnych finansów profesjonalnym jednostkom. Trudno się temu dziwić. Co prawda wiąże się to z dodatkowymi opłatami, jednak z dłuższym biegiem czasu, może okazać się znacznie tańsze niż samodzielne prowadzenie księgowości. Niewielkie przedsiębiorstwa posiadają stosunkowo niedużą ilość dokumentów, którym należy zapewnić należytą opiekę, zatem jej właściciele są w stanie[…]

Koszt prowadzenia księgowości

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem trudnym i często bardzo kosztownym. To powoduje, że wielu przedsiębiorców poszukuje sposobów, by zmniejszyć ten koszt. Jednym z nich jest decyzja o skorzystaniu z usług biur rachunkowych. Koszt prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe jest mniejszy, niż koszty prowadzenia działu czy komórki księgowej oraz wydatków na wynagrodzenia księgowej. Koszt prowadzenia księgowości przez[…]

Biegły rewident

Biegły rewident to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, której praca polega na sprawdzaniu, weryfikowaniu oraz przede wszystkim potwierdzaniu prawdziwości informacji finansowych upublicznianych przez firmy w swoich sprawozdaniach finansowych. Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często przedsiębiorstwa decydują się na stosowanie różnego rodzaju „sztuczek” mających na celu zwiększenie ich wiarygodności w oczach potencjalnych inwestorów[…]

Sporządzanie RZiS

Pełna księgowość jest systemem rachunkowości, który wyjątkowo często sprawia przedsiębiorcom problemy. Trzeba przyznać, że przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem jej prowadzenia mają znacznie większe obowiązki oraz zadania. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Jest to dokument sporządzany pod koniec każdego roku obrachunkowego, na podstawie danych z księgi rachunkowej, określający stan finansowo-majątkowy jednostki. Sprawozdanie finansowe może składać[…]

Księgowość spółek

Księgowość spółek można prowadzić w różny sposób. Wynika to z formy prawnej, w której prowadzi się działalność oraz z przepisów o podatku dochodowym i prowadzeniu rachunkowości. Dlatego między innymi część spółek osobowych może prowadzić uproszczoną księgowości, a niektóre z nich muszą prowadzić księgowość w formie pełnej. Księgowość spółek prowadzona jest w formie uproszczonej w spółkach takich jak:[…]

Usługi prawne

Wiele biur rachunkowych włącza do swojej oferty usługi prawne, będąc bardziej kompleksowymi dla swoich Klientów. Skorzystanie z pomocy prawnej udzielanej przez specjalistów zatrudnianych w firmach zewnętrznych, może okazać się dobrym wyborem dla każdej osoby mającej kłopoty ze zrozumieniem prawa. Szczególnie osobom zakładającym firmę jak i przedsiębiorcom istniejącym już na rynku, polecane są usługi prawne. Dlaczego?[…]