Księgowość dla spółek cywilnych

W czasie prowadzenia przedsiębiorstwa w dużej mierze uwagę zwraca się na formę i sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych, czyli nic innego jak księgowość. Każda forma działalności może te operacje przeprowadzać całkowicie odmiennie. Skupmy się na spółce cywilnej, która jest najprostsza do założenia, gdyż wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie do[…]