Księgowość dla średniej spółki

Za średnie przedsiębiorstwa uznaje się firmy, których obroty w skali roku mieszczą się w przedziale od 10 mln do 50 mln EURO, a kadra nie przekracza 250 pracowników. Tak ogromne środki pieniężne oraz duża ilość etatów znacznie utrudnia kwestie księgowe. Otoczenie opieką dokumentów generowanych podczas prowadzenia działalności, jak również prawidłowe wyliczenie należności podatkowych jest niezwykle[…]