Zasady wysyłania sprawozdania finansowego za 2019

Dokumentację do KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki dostarcza się w formie elektronicznej. Dokumenty mogły od tego roku przygotowywane być papierowo, ale wysyłka i podpis musiała odbyć się: – w ściśle określonej formie-wyłącznie elektronicznie, – z użyciem podpisów elektronicznych: e-podpisu, profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego. Od 01.01.2020 r. elektroniczną formę oraz korzystanie ze[…]

Tanie biuro rachunkowe Kraków

Nasze tanie biuro rachunkowe Kraków ma na celu prowadzenie księgowości oraz dążenie do bezpiecznej optymalizacji podatkowej. Klienci naszego biura rachunkowego mogą liczyć na profesjonalną pomoc specjalistów, którzy starają się doradzić w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności. Zespół naszego biura rachunkowego tworzą ludzie z odpowiednim wykształceniem oraz pasją. Staramy się, aby wiedza ekspertów była na bieżąco[…]

Ustawy związane z księgowością

Ustaw odnośnie księgowości jest wiele, a nadal są one aktualizowane, zmieniane i nowelizowane. Ustawy związane z księgowością są związane z poszczególnymi kategoriami dotyczącymi: – Akcyzy – Podatku od towarów i usług (VAT) – Zwrotów wydatków na materiały budowlane – Podatków dochodowych – Ubezpieczeń i świadczeń – Rachunkowości – Prawa Pracy – Podatków i opłat lokalnych[…]

Wyprowadzenie zaległości księgowych

Aby wyprowadzić zaległości księgowe należy prowadzić działania mające na celu: – pomoc w przywróceniu stabilności rachunkowej – uzupełnianie braków dokumentacji – poprawianie błędów zapisów w księgach – dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości Wyprowadzenie zaległości księgowych przez biuro rachunkowe zaoszczędzi kłopotów i stresów osobie, która ma taki problem, a pomoc księgowa będzie polegać na:[…]

Porady księgowe dla obcokrajowca

Jeśli obcokrajowiec ma zamiar otworzyć w Polsce własną działalność gospodarczą ti wymagane jest, aby spełniał określone warunki. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest zależne od miejsca pochodzenia osoby zagranicznej. Jeśli podmiot pochodzi z państwa należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może on wykonywać działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele[…]

Księgowość budżetowa

Podstawą gospodarki finansowej jest księgowość budżetowa. To nic innego jak plan dochodów i wydatków zwany też planem finansowym jednostki budżetowej. W samorządowych i państwowych jednostkach budżetowych mogą występować różne formy prowadzonej działalności. Mogą polegać one na wyłącznie nieodpłatnym świadczeniu usług związanych z użytecznością publiczną, nieodpłatnym świadczeniu usług i pobieraniu opłat za świadczenia usług czy też[…]

Zwolnienia z VATu dla najmniejszych przedsiębiorców

Wielkie przedsiębiorstwa od tych małych różnią się zazwyczaj obrotami. Jest to naturalne, ponieważ firma dopiero wchodząca na rynek i nie mająca wcześniejszych doświadczeń, czy pozycji – nie jest w stanie dorównać wielkim przedsiębiorstwom, już na samym początku swojego istnienia. Z pomocą dla nowych biznesmenów przyszła ustawa, która oferuje zwolnienia z VATu dla najmniejszych przedsiębiorców. Jest[…]

Obowiązkowe split payment

Obowiązkowe split payment- ta ustawa weszła do użytku 01.11.2019 r. Od tego czasu dowolność w stosowaniu split payment się zakończyła. Mechanizm podzielonej płatności VAT, stał się obowiązkowy dla wybranych branży (objętych reżimem odwrotnego obciążenia z VAT i zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Obowiązkowe split payment będzie w przypadku dokonywania płatności spełniającej jednocześnie dwa warunki: – jednorazowa[…]

Zaległa faktura do zaksiegowania

Bardzo często do naszego biura zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy ze względu na nadmiar obowiązków i formalności do ogarnięcia, popełnili błąd w sporządzaniu faktury. Jak wiadomo, księgowość powinna być prowadzona rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatem nie powinien mieć miejsca ani błąd w fakturze, ani nie powinna pojawić się żadna zaległa faktura. Warto wiedzieć,[…]

Księgowanie zaległych faktur

Na rozliczenie VAT z faktury kosztowej mają Państwo trzy okresy rozliczeniowe od momentu, w którym otrzymamy fakturę, po tym okresie w grę wchodzi tylko księgowanie zaległych faktur. W przypadku rozliczeń miesięcznych podatek VAT możemy odliczyć w miesiącu, w którym otrzymujemy fakturę. Rozliczenia kwartalne działają w ten sam sposób lecz czas na odliczenie podatku VAT wzrasta[…]