Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa

Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa może okazać się niezbędna, ze względu na dużą ilość formalności, która jest konieczna przy tego typu procesie. Likwidując działalność gospodarczą, należy kolejno: 1. Wykreślić firmę z rejestru. 2. Wyrejestrować firmę z ZUS. 3. Wykazać składniki majątku działalności. 4. Sporządzić spis z natury, czyli remanent likwidacyjny. 5. Wyrejestrować firmę z VAT. 6.[…]

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020

Z racji, że od 2020 roku weszło kilka zmian to pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego 2020 będzie przydatna. Pierwszą zmianą jest dodatkowa, trzecia możliwość sygnowania sprawozdań elektronicznym dowodem tożsamości. Do tej pory sprawozdania podpisywane były albo profilem zaufanym albo elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Nowa regulacja ma pewne plusy, a są nimi między innymi: 1. Główny księgowy[…]

Pytania do księgowej

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dość skomplikowana i często nie ma w niej drogi na skróty. Zasada jej funkcjonowania jest regulowana przez ustawę. Z punktu widzenia prawnego, rachunkowością może zająć się każdy, nawet osoba która nie jest odpowiednio do tego przygotowana. Oczywiście lepszym rozwiązaniem jest powierzyć prowadzenie księgowości doświadczonej księgowej. Pytania do księgowej i[…]

Zasady wysyłania sprawozdania finansowego za 2019

Dokumentację do KRS związaną z zamknięciem roku obrotowego jednostki dostarcza się w formie elektronicznej. Dokumenty mogły od tego roku przygotowywane być papierowo, ale wysyłka i podpis musiała odbyć się: – w ściśle określonej formie-wyłącznie elektronicznie, – z użyciem podpisów elektronicznych: e-podpisu, profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego. Od 01.01.2020 r. elektroniczną formę oraz korzystanie ze[…]

Tanie biuro rachunkowe Kraków

Nasze tanie biuro rachunkowe Kraków ma na celu prowadzenie księgowości oraz dążenie do bezpiecznej optymalizacji podatkowej. Klienci naszego biura rachunkowego mogą liczyć na profesjonalną pomoc specjalistów, którzy starają się doradzić w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności. Zespół naszego biura rachunkowego tworzą ludzie z odpowiednim wykształceniem oraz pasją. Staramy się, aby wiedza ekspertów była na bieżąco[…]

Ustawy związane z księgowością

Ustaw odnośnie księgowości jest wiele, a nadal są one aktualizowane, zmieniane i nowelizowane. Ustawy związane z księgowością są związane z poszczególnymi kategoriami dotyczącymi: – Akcyzy – Podatku od towarów i usług (VAT) – Zwrotów wydatków na materiały budowlane – Podatków dochodowych – Ubezpieczeń i świadczeń – Rachunkowości – Prawa Pracy – Podatków i opłat lokalnych[…]

Wyprowadzenie zaległości księgowych

Aby wyprowadzić zaległości księgowe należy prowadzić działania mające na celu: – pomoc w przywróceniu stabilności rachunkowej – uzupełnianie braków dokumentacji – poprawianie błędów zapisów w księgach – dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości Wyprowadzenie zaległości księgowych przez biuro rachunkowe zaoszczędzi kłopotów i stresów osobie, która ma taki problem, a pomoc księgowa będzie polegać na:[…]

Porady księgowe dla obcokrajowca

Jeśli obcokrajowiec ma zamiar otworzyć w Polsce własną działalność gospodarczą ti wymagane jest, aby spełniał określone warunki. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest zależne od miejsca pochodzenia osoby zagranicznej. Jeśli podmiot pochodzi z państwa należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może on wykonywać działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele[…]

Księgowość budżetowa

Podstawą gospodarki finansowej jest księgowość budżetowa. To nic innego jak plan dochodów i wydatków zwany też planem finansowym jednostki budżetowej. W samorządowych i państwowych jednostkach budżetowych mogą występować różne formy prowadzonej działalności. Mogą polegać one na wyłącznie nieodpłatnym świadczeniu usług związanych z użytecznością publiczną, nieodpłatnym świadczeniu usług i pobieraniu opłat za świadczenia usług czy też[…]

Zwolnienia z VATu dla najmniejszych przedsiębiorców

Wielkie przedsiębiorstwa od tych małych różnią się zazwyczaj obrotami. Jest to naturalne, ponieważ firma dopiero wchodząca na rynek i nie mająca wcześniejszych doświadczeń, czy pozycji – nie jest w stanie dorównać wielkim przedsiębiorstwom, już na samym początku swojego istnienia. Z pomocą dla nowych biznesmenów przyszła ustawa, która oferuje zwolnienia z VATu dla najmniejszych przedsiębiorców. Jest[…]