Wady uproszczonej księgowości

Przedsiębiorcy w Polsce mogą rozliczać się na podstawie pełnej lub uproszczonej księgowości. Wybór rodzaju księgowości nie zależy jedynie od przedsiębiorcy. W określonych przypadkach obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Uproszczona księgowość jest stosunkowo prosta i łatwa w prowadzeniu. Na jej zasadach mogą rozliczać się osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne[…]