Karta Polaka wniosek

Karta Polaka to dokument, który może dać wiele korzyści jego posiadaczowi. Otrzymać go mogą jednak tylko obcokrajowcy, którzy są w szczególny sposób związani z Polską, mimo braku obywatelstwa w tym kraju. Dodatkowo, muszą oni być obywatelem państwa, które powstało na skutek rozpadu ZSRR (lub mieć status bezpaństwowca w takim kraju). W jaki sposób można ubiegać[…]

Komu Karta Polaka?

Karta Polaka to szczególny dokument, na podstawie którego można mówić o przynależności jej posiadacza do Narodu Polskiego. Umożliwia on między innymi bezpłatne staranie się o polskie obywatelstwo lub podjęcie legalnej pracy na terytorium RP. Komu może zostać przyznana Karta Polaka? Nie każdy cudzoziemiec może stać się jej posiadaczem. Aby móc się o nią starać, trzeba[…]

Jak się wyrabia Kartę Polaka?

Obywatele krajów byłego ZSRR mają możliwość ubiegania się o Kartę Polaka, która może potwierdzić ich przynależność do narodu polskiego. Proces ubiegania się o ten dokument nie ogranicza się jedynie do złożenia odpowiedniego wniosku w konsulacie RP – jest to tylko jeden z etapów procedury. Do otrzymania Karty Polaka konieczne jest wykazanie szczególnego związku wnioskodawcy z[…]