Zawieszenie spółki a zatrudniony pracownik

Warunkiem koniecznym do zawieszenia spółki jest niezatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Jeżeli firma zatrudnia pracowników, a planuje zawieszenie, wówczas jest zobowiązana jest do ich zwolnienia. Oczywiście musi odbyć się to zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Oznacza to, że musi zostać zachowany okres wypowiedzenia, który[…]

Obsługa działu personalnego

Każda firma zatrudniająca przynajmniej jednego pracownika zobowiązana jest do stworzenia w swoich strukturach działu kadr i płac, inaczej zwanego działem personalnym. Dział ten z uwagi na rodzaj zadań, które są mu powierzone, podlega bezpośrednio pod zarząd przedsiębiorstwa. Do podstawowych zadań działu personalnego należy: – prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnej z wymogami pracodawcy i oczywiście ustawodawcy, –[…]

Outsourcing płac

Outsourcing jest połączeniem trzech angielskich słów: „outside” (zewnętrzny), resource (zasoby) oraz using (korzystanie). W wolnym tłumaczeniu pojęcie to oznacza korzystanie z zewnętrznych zasobów. Jeśli odnieść to do aspektu praktycznego, outsourcing będzie oznaczał zlecanie wykonania części zadań biznesowych firmom zewnętrznym, specjalizującym się w danej dziedzinie. Outsourcing nie wiąże się ze zleceniem pojedynczego zadania, jego istotą jest[…]

Ile kosztuje obsługa kadrowa?

Wiele osób zastanawia się nad zleceniem księgowości firmom zewnętrznym. Przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się również nad zlecaniem prowadzenia kadr i płac, firmom outsourcingowym. Te oba rozwiązania są bardzo dobre, zwłaszcza z punktu widzenia finansów firmy. Korzystanie z usług księgowych czy kadrowo-płacowych wiąże się ze znacznie mniejszymi opłatami, niż zajmowanie się tymi zadaniami osobiście lub przez zatrudnionego pracownika.     Decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy ważne jest[…]

Stawki za obsługę kadr i płac

Oprócz księgowości, coraz więcej firm decyduje się na zlecenie kadr i płac biurom rachunkowym. Jak wiadomo do prowadzenia obu tych spraw, potrzebny jest dodatkowy czas oraz kompetencje. Przedsiębiorcy zajmujący się licznymi sprawami firmy nie mają zwykle czasu, by poświęcić się temu zadaniu. Dlatego też najlepszym sposobem jest zlecenie tej czynności specjalistom z biura rachunkowego.     Stawki za obsługę kadrowo-płacową nie są duże, a[…]

Przechowywanie dokumentacji płacowej

Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej jest bardzo ważne, ponieważ na podstawie tej dokumentacji przyznawane są pracownikom świadczenia pieniężne, czyli miedzy innymi emerytura, renta, a także wszelkie zasiłki. Polskie prawo nakazuje przechowywanie większości dokumentów, związanych z prowadzeniem firmy, przez około pięć lat. W przeciwieństwie do tych akt, dokumentacja płacowa zachowana musi być przez okres minimum 50 lat od[…]

Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców z zakresu prowadzenia księgowości w firmie jest prowadzenie ewidencji majątku. Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą również prowadzić przedsiębiorcy korzystający z przywileju prowadzenia uproszczonej księgowości czyli karty podatkowej, ryczałtu, księgi PiR. Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się dla takich składników majątku, które są zdatne do[…]

Ile kosztuje prowadzenie księgowości dla firmy

Dobrze poprowadzona księgowość jest bardzo ważną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż ma ogromne znaczenie dla stanu finansów jednostki. Stąd też istotną sprawą staje się powierzenie tego zadania odpowiednim osobom, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Istotny jest także koszt prowadzenia tej czynności. Stąd też pytania – ile kosztuje prowadzenie księgowości? – są często zadawane przez[…]

Obsługa kadrowo – płacowa firm

W prawie każdej firmie, a przynajmniej w większości zatrudnia się pracowników. W związku z tym na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia spraw kadrowo – płacowych. Zadanie to nie zawsze jest łatwe. Trudności może sprawiać zwłaszcza osobom nie posiadającym doświadczenia w tej dziedzinie. Dodatkowo obowiązek zajmowania się tymi sprawami może odwracać uwagę przedsiębiorcy ważniejszych spraw, które wiążą[…]

Konsultacje księgowe przez internet

Księgowość jest złożonym zagadnieniem, wiedzą o tym szczególnie przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli samodzielnie prowadzą księgowość, muszą pamiętać o rzetelnym i dokładnym wypełnianiu potrzebnych dokumentów księgowych, aby nie wkradł się w nie żaden błąd. Jeśli natomiast powierzą księgowość księgowemu lub biuru rachunkowemu, powinni sprawdzić czy oferują oni również pełen pakiet usług księgowych,[…]