JPK dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorców obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania organom kontroli skarbowej określonych danych podatkowych. Informacje te należy sporządzać oraz przesyłać elektronicznie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Za mikroprzedsiębiorcę uważany jest przedsiębiorca, który spełnia dwa warunki – zatrudnia śródrocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął obrót roczny ze sprzedaży towarów i usług nie wyższy niż równowartość 2 000[…]

JPK

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, który sporządzany jest w specjalnym formacie oraz przesłany do Ministerstwa Finansów, skąd trafia do właściwego dla przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. W skład JPK wchodzą: – ewidencja zakupu i sprzedaży – JPK_VAT, – księgi rachunkowe – JPK_KR, – wyciąg bankowy – JPK_WB, – magazyn – JPK_MAG, –[…]

Obowiązek wysyłania JPK

Od stycznia 2018 roku został na dobre wprowadzony obowiązek wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych przez wszystkich przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów i świadczących usługi nie zwolnionych z VAT. JPK to dokument elektroniczny zawierający w sobie informacje o operacjach gospodarczych, które zaistniały w przedsiębiorstwie w danym okresie. Plik ten zostaje przygotowany zgodnie ze strukturą i standardami wymaganymi[…]

Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2018 roku obowiązuje już wszystkich przedsiębiorców (wyjątkiem są firmy zajmujące się sprzedażą wyłącznie towarów i świadczeniem usług zwolnionych z VAT, firmy u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 złotych oraz organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne). Jednolity Plik Kontrolny jest informacją o operacjach gospodarczych,[…]