Rozliczenie PIT 2019 Kraków

Na wstępie pragniemy Państwa poinformować, że PIT to nic innego, jak podatek dochodowy od osób fizycznych, która osiąga dochód. Podatek dochodowy obejmuje różnego rodzaju dochody (wyjątkiem są wyjątki określone w ustawie). W sytuacji, kiedy podatnik uzyskuje dochody z kilku źródeł, wówczas przedmiot opodatkowania stanowi suma osiągniętych dochodów. Do rozliczenia podatku PIT, wykorzystywane są różne deklaracje[…]