Kiedy zawiesić spółkę?

Zdarzają się sytuacje, przez które przedsiębiorca nie może dalej prowadzić swojej działalności. W takim przypadku jednak, całkowita likwidacja spółki nie jest jedyną opcją do wyboru. Możliwe jest również zawieszenie działalności na określony czas. Zawieszenie działalności spółki może nastąpić, kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić składek ZUS lub zaliczek na podatek dochodowy. Jest to często[…]