ZUS a zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawieszenie działalności spółki niesie ze sobą określone prawa i obowiązki dla przedsiębiorcy. W tym czasie niemożliwe jest dalsze prowadzenie interesów i czerpania z nich zysków (chyba, że wynikają one z należności powstałych przed zawieszeniem). Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że pozwala na przerwę w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ubezpieczenia ZUS. Zawieszenie[…]