Dokumenty zewnętrzne własne

Prawidłowa księgowość firmy każdorazowo musi być prowadzona zgodnie z pojawiającą się w firmie dokumentację księgową. Następnie przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania jej przez odgórnie narzucony czas w siedzibie firmy. Dokument księgowy jest niczym innym, jak sporządzoną na piśmie szczegółową informacją na temat zaistniałej w firmie operacji gospodarczej, która koniecznie musi być sporządzona zgodnie z przepisami[…]