Składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego

Od niedługiego czasu składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego przyjęło obowiązek postaci elektronicznej. Nie dotyczy to wszystkich wniosków i dokumentów, ale szczególnie tych związanych ze sprawozdaniami. Brak obowiązku postaci elektronicznej dotyczy: – uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, – uchwały o podziale zysków bądź pokryciu strat. Niektóre sprawozdania muszą[…]