Komu Karta Polaka?

Karta Polaka to szczególny dokument, na podstawie którego można mówić o przynależności jej posiadacza do Narodu Polskiego. Umożliwia on między innymi bezpłatne staranie się o polskie obywatelstwo lub podjęcie legalnej pracy na terytorium RP. Komu może zostać przyznana Karta Polaka? Nie każdy cudzoziemiec może stać się jej posiadaczem. Aby móc się o nią starać, trzeba[…]

Gdzie wyrobić Kartę Polaka?

Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jak wygląda procedura starania się o Kartę Polaka, to dzięki temu krótkiemu artykułowi dowiedzą się Państwo najważniejszych informacji, Gdzie wyrobić Kartę Polaka? Wszystkich formalności dopełnia się w konsulacie RP odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania. O dokument ten może ubiegać się obywatel jednego z państw powstałych po rozpadzie ZSRR[…]