Księgowość z dojazdem do Klienta

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą przede wszystkim muszą zdawać sobie sprawę z obowiązkowego prowadzenia księgowości, która przerasta niejednego przedsiębiorcę. Z kolei nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków w jej zakresie, może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich kar pieniężnych, jak i poważnymi konsekwencjami prawnymi. W związku z tym działające na polskim rynku biura rachunkowe robią co[…]

Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zarząd spółek kapitałowych zobowiązany jest złożyć sprawozdania finansowe spółek z o.o. czyli uporządkowanego przedstawienia wyniku działalności w formie dokumentu składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Ewidencja ma na celu dostarczenie właścicielowi firmy niezbędnych informacji o stanie majątku oraz jej sytuacji finansowej, która pozwoli na[…]

Przedsiębiorstwo a prawo podatkowe

Przepisy regulujące zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, a co za tym idzie obowiązki podatników muszą przez każde przedsiębiorstwo być ściśle przestrzegane. Przedsiębiorstwo a prawo podatkowe, które tworzą: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ordynacja podatkowa, Ustawa materialnego prawa podatkowego oraz Ustawa o podatku od towarów i usług muszą ze sobą współpracować. Podatki nakładane na przedsiębiorstwa zależne[…]

Rachunkowość dla spółek

Rachunkowość dla spółek to usługa, która w ostatnim czasie coraz częściej przewija się w ofertach biur księgowych. Czym jest to spowodowane? W ostatnich latach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się najczęściej wybieraną formą prawną na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlaczego tak się stało? Jest to forma prawna, która posiada wiele zalet, główną z nich jest fakt,[…]

Jak prowadzić spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na jej założenie przedsiębiorcy decydują się przede wszystkim ze względu na niewielki kapitał zakładowy wymagany do jej utworzenia, ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, ale także dowolność celu prowadzenia pod nią działalności (oczywiście cel musi być zgodny z prawem). Nasuwa[…]

Ile kosztuje obsługa kadr i płac

Dział kadr i płac to jedna z najważniejszych struktur przedsiębiorstwa, ponieważ obejmuje wszelkie kwestie dotyczące pracowników oraz wypłacanych im wynagrodzeń. Czynności, za jakie odpowiada specjalista zatrudniony w dziale kadr i płac obejmują: prowadzenie kartoteki osobowej pracowników, sporządzanie listy płac, sprawdzanie kwalifikacji pracowników, kierowanie na badania, a przy tym jeszcze stałe aktualizowanie wiedzy w zakresie prawa[…]

Rozliczenie pit

Czy prowadząc własną działalność natrafili Państwo na obowiązkowe rozliczenie PIT? Czy zdają sobie Państwo sprawę, iż sporządzenie deklaracji PIT powinno być bezbłędne? Niestety w praktyce często samodzielne wypełnianie deklaracji podatkowych jest uważane za dosyć ryzykowne, kiedy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy w zakresie obowiązujących i często znacznie skomplikowanych przepisów prawnych. Wówczas bardzo korzystnym rozwiązaniem okazuje[…]

Księgowość internetowa cennik

Prowadzenie księgowości we własnej firmie stanowi zajęcie nie tylko odpowiedzialne, ale głównie pracochłonne. Obowiązek ten wymaga od przedsiębiorcy bardzo szerokich umiejętności oraz znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Często spotykamy się z opiniami naszych Klientów, którzy są zdania, że kwestie takie, jak prowadzenie firmowej księgowości najlepiej powierzyć w ręce ekspertów, którzy sprawnie i bezpiecznie zajmą się wszelkimi[…]

Księgowanie faktur korygujących

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej każdorazowo wiążę się z koniecznością zmierzenia się z licznymi formalnościami oraz dokumentami, które muszą być sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce jednak okazuje się często, że nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać wszystko w odpowiedni sposób i na wystawianych fakturach mogą pojawić się błędy i nieścisłości. Wówczas[…]

Pomoc w wysłaniu JPK_VDEK

Czy pomoc w wysłaniu JPK_VDEK okaże się niezbędna dla osób, których dotyczy nowelizacja przepisów? Z czym wiążę się wprowadzenie nowej deklaracji JPK_VDEK? Nowa struktura pliku JPK_VDEK ma zastąpić obecnie obowiązującą deklaracje VAT oraz JPK_VAT. Podatnicy będą mieli możliwość zawarcia niezbędnych informacji w jednym dokumencie. Warto podkreślić, że celem wprowadzenia nowych przepisów przez Ministerstwo Finansów jest[…]