Likwidacja działalności spółki a VAT

Zawieszenie działalności to proceder, którego czasami podejmują się przedsiębiorcy. Właściciele firm mają prawo do zawieszenia działalności na czas określony lub nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Sam czas zawieszenia nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem VAT, którzy zawiesili działalność gospodarczą nie mają[…]

Procedura zawieszenia spółki

Wspólnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego posiadają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Umowa przedsiębiorstwa może zawierać warunki, jakie muszą być spełnione, aby wstrzymać działania firmy, jednak brak jest wymogu dokonania dokładnego uzasadnienia i podania głównego powodu. W procedurze wymagane jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu[…]

Zawieszenie działalności a VAT do przeniesienia

Każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia w swojej firmie pracowników na podstawie umowy o pracę może zawiesić działalność gospodarczą. Bez względu na powód, przez który wynikła taka decyzja właściciele przedsiębiorstw składają odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w celu wstrzymania czynności podmiotu gospodarczego. Zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy i w czasie[…]

ZUS a zawieszenie działalności firmy

Przedsiębiorca, może z jakiegoś względu np. finansowego lub zdrowotnego zawiesić swoją działalność gospodarczą. W tym czasie właściciel firmy może nie opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek czy składać deklaracji VAT. Powód zawieszenia przedsiębiorstwa jest dla urzędu nieistotny, dlatego nie ma obowiązku podawania go we wniosku, jednakże wymogiem w tym przypadku jest brak pracowników, którzy[…]

Usługa doradztwa księgowego

Czy wiedzą Państwo jak to jest prowadzić działalność gospodarczą i wiedzieć wszystko na temat prawa? Nie? Najprawdopodobniej to dlatego, że wszelkie ustawy i regulacje prawne wciąż ulegają zmianom. W rezultacie nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego pod kontrolą. Sporządzanie dokumentów powinno jednak być prowadzone w oparciu o wiedzę. Jeżeli jednak obawiają się Państwo, czy aby[…]

Prowadzenie ewidencji księgowych

Czy prowadzenie ewidencji księgowych to dla Ciebie za dużo? Księgowość nie należy do najprostszych czynności, zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy także jak to jest stresować się nad dokumentami, czy aby na pewno zostały prawidłowo sporządzone. Rachunkowość i finanse to nieodłączny dział każdego przedsiębiorstwa, który dla niedoświadczonych przedsiębiorców może wydawać się bardzo trudny. Jako alternatywę[…]

Finanse i księgowość

Profesjonalnie i kompleksowo prowadzony w firmie dział finansów, księgowości i rachunkowości to podstawa. Pracownicy muszą pilnować czy rozliczenia prowadzone są zgodnie z prawem i w terminie, sporządzać na koniec roku sprawozdania z całego roku bilansowego, prowadzić w przypadku dużych firm pełnej księgowości, która jest złożonym systemem ewidencji, ale może dać pełny obraz sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.[…]

Czy opłaca się zatrudnić księgową?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy opłaca się zatrudnić księgową w swojej firmie. Korzystanie z usług profesjonalnych księgowych jest bardzo korzystne, ponieważ zapewnia firmowym rozliczeniom poprawność, co wpływa na prawidłowe relacje z Urzędem Skarbowym, a wraz z tym na bezpieczeństwo danej firmy. Ponadto mamy wówczas pewność, że nasza dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, dzięki czemu nie będziemy[…]

Ksiegowość przy podatku liniowym

Prowadzący uproszczoną księgowość przedsiębiorca może dokonać wyboru z jakiej formy opodatkowania będzie chciał skorzystać. Jedną z tych możliwości jest podatek liniowy. Jego zastosowanie może nieść wiele korzyści, jednak nie każdy może z tego sposobu skorzystać – ta forma dotyczy jedynie podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Stawka w tym przypadku wynosi stale 19% bez względu na[…]

Firmowa księgowość

Księgowość w podmiocie gospodarczym to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Z reguły czynność ta zajmuje wiele czasu, który powinien być przeznaczony na rozwój firmy. Obowiązek znajomości przepisów o rachunkowości i trudność w wypełnianiu deklaracji przekonuje coraz więcej osób do współpracy z biurami księgowymi, które przejmują obowiązek prowadzenia ksiąg, rozliczania i składania deklaracji oraz sprawozdań. W ofercie firm[…]