Ustawy związane z księgowością

Ustaw odnośnie księgowości jest wiele, a nadal są one aktualizowane, zmieniane i nowelizowane. Ustawy związane z księgowością są związane z poszczególnymi kategoriami dotyczącymi: – Akcyzy – Podatku od towarów i usług (VAT) – Zwrotów wydatków na materiały budowlane – Podatków dochodowych – Ubezpieczeń i świadczeń – Rachunkowości – Prawa Pracy – Podatków i opłat lokalnych[…]

Wyprowadzenie zaległości księgowych

Aby wyprowadzić zaległości księgowe należy prowadzić działania mające na celu: – pomoc w przywróceniu stabilności rachunkowej – uzupełnianie braków dokumentacji – poprawianie błędów zapisów w księgach – dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości Wyprowadzenie zaległości księgowych przez biuro rachunkowe zaoszczędzi kłopotów i stresów osobie, która ma taki problem, a pomoc księgowa będzie polegać na:[…]

Księgowość budżetowa

Podstawą gospodarki finansowej jest księgowość budżetowa. To nic innego jak plan dochodów i wydatków zwany też planem finansowym jednostki budżetowej. W samorządowych i państwowych jednostkach budżetowych mogą występować różne formy prowadzonej działalności. Mogą polegać one na wyłącznie nieodpłatnym świadczeniu usług związanych z użytecznością publiczną, nieodpłatnym świadczeniu usług i pobieraniu opłat za świadczenia usług czy też[…]

Zwolnienia z VATu dla najmniejszych przedsiębiorców

Wielkie przedsiębiorstwa od tych małych różnią się zazwyczaj obrotami. Jest to naturalne, ponieważ firma dopiero wchodząca na rynek i nie mająca wcześniejszych doświadczeń, czy pozycji – nie jest w stanie dorównać wielkim przedsiębiorstwom, już na samym początku swojego istnienia. Z pomocą dla nowych biznesmenów przyszła ustawa, która oferuje zwolnienia z VATu dla najmniejszych przedsiębiorców. Jest[…]

Zwolnienie podmiotowe z płacenia VAT

Na temat tego, jaki podmiot może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT jest oczywiście ustawa o podatku od towarów i usług. W ustawie wyróżnia się działalności i grupy podmiotowe, które mogą korzystać z tego typu przywileju. A więc, komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z płacenia VAT? Możliwość skorzystania z ulgi mają podmioty, które w ubiegłym roku rozliczeniowym[…]

Obowiązkowe split payment

Obowiązkowe split payment- ta ustawa weszła do użytku 01.11.2019 r. Od tego czasu dowolność w stosowaniu split payment się zakończyła. Mechanizm podzielonej płatności VAT, stał się obowiązkowy dla wybranych branży (objętych reżimem odwrotnego obciążenia z VAT i zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Obowiązkowe split payment będzie w przypadku dokonywania płatności spełniającej jednocześnie dwa warunki: – jednorazowa[…]

Zaległa faktura do zaksiegowania

Bardzo często do naszego biura zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy ze względu na nadmiar obowiązków i formalności do ogarnięcia, popełnili błąd w sporządzaniu faktury. Jak wiadomo, księgowość powinna być prowadzona rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatem nie powinien mieć miejsca ani błąd w fakturze, ani nie powinna pojawić się żadna zaległa faktura. Warto wiedzieć,[…]

Księgowanie zaległych faktur

Na rozliczenie VAT z faktury kosztowej mają Państwo trzy okresy rozliczeniowe od momentu, w którym otrzymamy fakturę, po tym okresie w grę wchodzi tylko księgowanie zaległych faktur. W przypadku rozliczeń miesięcznych podatek VAT możemy odliczyć w miesiącu, w którym otrzymujemy fakturę. Rozliczenia kwartalne działają w ten sam sposób lecz czas na odliczenie podatku VAT wzrasta[…]

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca, który korzysta z tej metody nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, a podatek nie zależy od wysokości dochodów. Przedsiębiorcy uznają kartę podatkową za opłacalne rozwiązanie, jeżeli zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczną stawkę podatku ustalają przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się[…]

Ceny transferowe 2019

Ceny transferowe to kwoty, które ustalone zostały w momencie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje z reguły obejmują sprzedawanie dóbr, usług i praw. Popularnie o cenach transferowych zrobiło się z tego względu, że wykorzystywane mogą być do nielegalnej optymalizacji podatkowej oraz do unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Ceny transferowe 2019 dodatkowo mogą mieć[…]