Optymalizacja ZUS

Wielu przedsiębiorców zastanawia się na tym co zrobić, aby w ich firmie była możliwa bezpieczna optymalizacja ZUS. Na zmniejszenie kosztów związanych ze składkami opłacanymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest dużo sposobów. Który jest najkorzystniejszy? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada dwóch wspólników, co umożliwia optymalizację ZUS. W jaki sposób? Jeden wspólnik może ubezpieczyć się na KRUS-ie[…]

Sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE

Podstawowym obowiązkiem podatników, którzy uczestniczą w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jest rejestracja w VAT UE. Z rejestracją do VAT wiąże się sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE. Zobligowani do jej składania są podatnicy VAT, dokonujący: – Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT), – Wewnątrzwspólnotowej Nabycia Towarów (WNT), – nabycia usług opodatkowanych w kraju, w którym siedzibę ma nabywca, –[…]

Profesjonalna obsługa księgowa

Każdy przedsiębiorca chce, by jego firma była obsługiwana na jak najlepszym poziomie. Bowiem przekłada się to potem na efektywność jej działania, zadowolenie klientów, większe zyski itp.. Chociaż potrzeby jednostek są ogromne, profesjonalną obsługę zapewnić mogą tylko niektóre firmy. Jak poznać, że biuro rachunkowe zapewni najlepszą jakość obsługi firm? Wybierając biuro rachunkowe, które zapewni firmie najlepszą[…]

Ewidencja podatkowa

Ewidencja podatkowa to rejestr prowadzony w celach podatkowych. Jej zadaniem jest ustalenie rzeczywistej wielkości obciążenia podatkowego. Jej rodzaj określony jest przez formę opodatkowania przedsiębiorcy. Rodzaj ewidencji w poszczególnych formach opodatkowania: Pełna księgowość:-ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych,-ewidencja środków trwałych,-ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. Księga przychodów i rozchodów:-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,-ewidencja wyposażenia,-inne karty przychodów[…]