Biegły księgowy cennik

Biegły księgowy to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe umożliwiające wykonywanie rewizji finansowej. Potwierdzeniem uprawnień zawodowych jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Biegli księgowi zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem jego zawodu. Istnieją jednak przypadki, w których zostają oni zwolnieni z tego obowiązku. Mowa tutaj o[…]