Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa sporządzane jest tylko w tym przypadku, gdy prowadzi ona pełną księgowość. Do jego sporządzania jest więc zobowiązane wiele przedsiębiorstw. Zaliczyć należy do nich na pewno funkcjonujące bardzo licznie spółki z o.o., wszystkie spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. W poczet tych podmiotów należy zaliczyć również spółki jawne i partnerskie oraz pozostałego typu przedsiębiorstwa, które przekraczają limit prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa sporządza się po zakończeniu każdego roku obrotowego, na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym. W zależności od tego, jaka dokładnie jednostka sporządza sprawozdania finansowe, mogą się w nim znaleźć różne dokumenty. Obowiązkowo należy w nich zamieścić bilans i rachunek wyników. Dodatkowo może być potrzeba załączyć w nim zestawienie zmian w kapitale własnym lub rachunek przepływów pieniężnych bądź sprawozdanie z działalności.

Sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa należy złożyć w KRS oraz Urzędzie Skarbowym w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments