Sposób przechowywania dowodów księgowych

Dowody księgowe stanowią podstawę do prowadzenie ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie mają miejsce w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o rachunkowości określa w jaki sposób jednostka gospodarcza powinna takie dokumenty przechowywać oraz przez jaki czas dokumentacja powinna znajdować się w firmie. Najczęściej dokumenty przechowywane są przez 5 lat wyłączając sprawozdania finansowe, okres liczony jest od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Dokumentacja księgowa powinna być przechowywana w taki sposób aby uchronić ją przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub też zniszczeniem. Dowody księgowe oraz dokumenty, które związane są z inwentaryzacją przechowywane są w jednostce w postaci oryginalnej, w ściśle określonym porządku w podziale na okresy sprawozdawcze.

Przedsiębiorca ma możliwość przechowywania dokumentów poza siedzibą firmy, ma obowiązek jednak zgłosić ten fakt do właściwego urzędu skarbowego w terminie 15 dni od ich wydania oraz zapewnić dostępność tych dokumentów organom kontrolnym.

Więcej informacji na temat przechowywani dokumentacji i prowadzenia ewidencji księgowej przedstawią Państwu nasi konsultanci po skontaktowaniu się z naszym biurem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments