Sporządzenie sprawozdań finansowych

Kierownicy każdej z firm podczas podejmowania ważnych dla jednostki decyzji powinni wrócić uwagę na informacje jakie im dostarczają dokumenty księgowe. Należą do nich sprawozdania finansowe. Dostarczają informacji o stanie finansowym jednostki, jej wynikach oraz przepływie środków pieniężnych. Sporządza się je zazwyczaj na koniec okresu obrachunkowego.

Najważniejszym sprawozdaniem finansowym jednostki jest roczny raport finansowy. Umożliwia obserwację rozwoju firmy, jej sytuacji finansowej, wskazuje wydarzenia jakie miały miejsce od zamknięcia roku obrachunkowego. Wskazuje także jak będzie wyglądał przyszły rozwój firmy oraz jej działalność. Aby sprawozdanie było prawidłowo wykonane musi się charakteryzować rzetelnością, kompletnością, terminowością oraz ciągłością.

Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków finansowych oraz dodatkowych objaśnień i informacji. Sprawozdania są ważnym źródłem informacji o stanie finansowym jednostki, pozwalającym na szybka ocenę sytuację firmy. Dostarczają wiedzę o jednostce inwestorom, doradcom, wierzycielom, zarządzającym, pracownikom i innym osobą oraz instytucja z zewnątrz lub wewnątrz firmy.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments