Sporządzanie RZiS

Pełna księgowość jest systemem rachunkowości, który wyjątkowo często sprawia przedsiębiorcom problemy. Trzeba przyznać, że przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem jej prowadzenia mają znacznie większe obowiązki oraz zadania. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Jest to dokument sporządzany pod koniec każdego roku obrachunkowego, na podstawie danych z księgi rachunkowej, określający stan finansowo-majątkowy jednostki.

Sprawozdanie finansowe może składać się z różnych dokumentów. Jest to zależne od tego czy sporządza się je w wersji zwykłej czy uproszczonej. Jednak pomimo możliwości występowania tych różnic, w każdym sprawozdaniu finansowych powinien się znaleźć rachunek zysków i strat oraz bilans.

Sporządzanie rachunku zysków i strat w sprawozdaniu ma za zadanie określić jaki wynik finansowy uzyskała w danym roku jednostka gospodarcza. W tym celu porównuje się uzyskane przychody oraz poniesione koszty, związku z ich uzyskaniem. Porównanie kosztów i przychodów może być wyrażone w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym rachunku zysków i strat. Wybór tych wariantów jest uzależniony od tego w jaki sposób prowadzi się ewidencję kosztów. Gdy prowadzi się ją na obu zespołach kont (4 i 5) można wybrać dowolny wariant sprawozdania rachunku zysków i strat. Jednak jeżeli prowadzi się tylko w jednym zespole kont– 4 należy wybrać wariant porównawczy, a gdy tylko w 5 zespole planu kont, należy wybrać wariant kalkulacyjny.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments