Sporządzanie rachunku zysków i strat

Przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość mają wiele obowiązków z nią związanych. Najważniejszym z nich jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, przedstawiającego sytuacje materialno – finansową jednostki.

Dokument składany przez przedsiębiorstwa składa się z kilku innych elementów. W zależności od tego czy jest to sprawozdanie uproszczone czy nie, skład tych dokumentów może być inny. W sprawozdaniu uproszczonych znajdują się tylko: bilans, informacja do bilansu oraz rachunek zysków i strat. Natomiast w zwykłej wersji dodatkowo wprowadzenie, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W każdym sprawozdaniu finansowym znajduje się rachunek zysków i strat. Jego sporządzanie umożliwia określenie wyniku finansowego wraz z czynnikami, które miały wpływ na jego kształtowanie. Dlatego też podczas sporządzania tego dokumentu bierze się pod uwagę poniesione przez jednostkę koszty oraz uzyskane przychody. Każdą z tych kategorii dzieli się na:
– Koszty/przychody z działalności operacyjnej,
– Pozostałe koszty/przychody operacyjne,
– Koszty/przychody z działalności finansowej.

Dokument jakim jest rachunek zysków i strat może zostać sporządzony w czterech dopuszczalnych przez przepisy europejskie wersjach.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments