Składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego

Od niedługiego czasu składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego przyjęło obowiązek postaci elektronicznej. Nie dotyczy to wszystkich wniosków i dokumentów, ale szczególnie tych związanych ze sprawozdaniami.

Brak obowiązku postaci elektronicznej dotyczy:
– uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
– uchwały o podziale zysków bądź pokryciu strat.

Niektóre sprawozdania muszą zostać sporządzone w formie ustrukturyzowanej, a są nimi:
– sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, nie sporządzone zgodnie z MSR,
– skonsolidowane sprawozdania finansowe, nie sporządzone zgodnie z MSR.

Wszystkie elektroniczne dokumenty muszą być podpisane za pomocą elektronicznych form uwierzytelnienia.

Starając się o pozyskanie kredytu, dotacji lub zakładając rachunek bankowy, często potrzebna jest wersja dokumentu poświadczona oryginalną pieczątką, która znaleźć się może tylko na dokumentach składanych osobiście do KRS.

Jest to utrudnienie dla osób przebywających za granicą lub niemających możliwości dotarcia do sądu. Istnieje jednak pewna możliwość, jaką jest składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego przez pełnomocnika.

Mogą Państwo skorzystać z usługi, która polega na:
1. Podpisaniu pełnomocnictwa.
2. Sporządzenia dokumentacji przez przedstawiciela, według wymagań Klienta.
3. Dowozie dokumentów do odpowiedniego sądu na terenie Warszawy lub Krakowa.
4. Odbiorze gotowych dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Przesłaniu skanów dokumentów do Klienta na adres mailowy.
6. Przesłaniu oryginałów na adres podany przez Klienta.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments