Rozpoczęcie rachunkowości w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowy. Wynika z tego że jest zobowiązana do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej.

Rozpoczęcie rachunkowości w spółce z o.o. następuje na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Już wtedy spółka ta zaczyna prowadzić pełną księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Księgi te otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, początek następnego roku obrotowego, dzień w którym następuje zmiana formy prawnej, połączenie lub podział spółki, dzień rozpoczęcia procesu likwidacji lub postępowania upadłościowego w ciągu 15 dni od tych zdarzeń. W przypadku otwarcia ksiąg pod datą rozpoczęcia działalności gospodarczej dokonuje się ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, która musi być zgodna ze spisem z natury.

Księgi prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Składają się z:

– dziennika – służącego do zapisywania operacji gospodarczych w sposób chronologiczny.
– konta księgi głównej – służącego do zapisu wszystkich operacji zarejestrowanych w dzienniku.
– konta ksiąg pomocniczych
– zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.
– wykaz składników pasywów i aktywów.

Rozpoczęcie prowadzenia rachunkowości w spółce z o.o. przez biuro rachunkowe lub inny podmiot do tego uprawniony wymaga zgłoszenia do Urzędu Skarbowego ciągu 15 dni od przekazania ksiąg rachunkowych.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments