Rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT

Przedsiębiorcy, którzy dokonują w swojej działalności transakcji wewnątrzwspólnotowych na terenie Unii Europejskiej mogą zawierać również współpracę z podmiotami, które nie należą do wspólnoty. Eksport towarów, czyli wywóz towarów z terytorium Polski potwierdzony przez urząd celny dokonywany może być przez dostawcę lub przez nabywcę.

Dokonując eksportu spełnione muszą zostać określone warunki, aby podatnik mógł skorzystać ze stawki VAT. Wywóz musi być wykonywany w ramach dostawy towarów, prowadzony zgodnie z określonymi przepisami oraz następować z Polski na terytoria spoza Unii Europejskiej.

W przypadku towarów np. wysyłanych do Ukrainy, miejscem opodatkowania będzie kraj, do którego przedmiot został przeznaczony. Podstawa opodatkowania jest ustalana dla transakcji krajowych, oznacza to, że obrót rozumiany jest jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Jeżeli przedsiębiorca wystawił fakturę dokumentującą eksport w walucie obcej, to obowiązkowe jest przeliczenie jej po odpowiednim kursie według NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments