Rozliczanie okresowych spisów z natury

Inwentaryzacja to czynności rachunkowe, których celem jest sporządzenie szczegółowego spisu z natury składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Polega to na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych. W przypadku, gdy stan księgowy różni się od stanu rzeczywistego należy wyjaśnić te różnice.

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości i inwentaryzację przeprowadza się za pomocą:
– spisu z natury,
– otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktów,
– porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Z ustawy wynika, że inwentaryzację należności w tym udzielonych pożyczek przeprowadza się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald.

Rozliczanie okresowych spisów z natury to obowiązek właściciela i to on zobligowany jest do wysłania wyciągu z konta. Dłużnik zatem ma wyłącznie obowiązek uzgodnić stan swoich rozchodów z wierzycielem.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments