Prowadzenie ksiąg handlowych

Pełna księgowość polega na prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych oraz dokumentowaniu wszystkich zaistniałych w przedsiębiorstwie zjawisk gospodarczych. Niezwykle ważną rzeczą w tym przypadku jest systematyczność oraz dokładność. Dzięki odpowiednim prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych nie ma mowy o niezgodności finansowej. Przedsiębiorca rozliczający się za pomocą pełnej księgowości widzi każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo oraz na bieżąco kontroluje sytuację majątkową.

Wszystkie zapisywane operacje tworzą zbiór, w którym znajduje się:

– dziennik,
– księga główna,
– księga pomocnicza,
– zestawienie obrotów i sald z księgi głównej i pomocniczej,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

Obowiązkiem prowadzenia Ksiąg Handlowych objęte są:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne,
– jednostki działające na podstawie Prawa Bankowego,
– fundacje,
– stowarzyszenia,
– jednostki samorządowe oraz ich podmioty,
– pozostałe spółki, w których roczny przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył 1 200 000 EURO.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich spółek. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem Ksiąg Handlowych. Staramy się jak najwięcej optymalizować koszty prowadzonej przez Was działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o