Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest również obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Oprócz niej musi również prowadzić ewidencję środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne stanowią część trwałego majątku przedsiębiorstwa. Są prawami majątkowymi, które nadają się do wykorzystania w działalności gospodarczej, a okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Przykładami takich wartości niematerialnych i prawnych są: licencje, koncesje, znaki towarowe, wzory użytkowe oraz inne.

Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się wspólnie z ewidencją środków trwałych. W takiej ewidencji znajdują się następujące informacje:
– liczba porządkowa,
– data nabycia,
– data przyjęcia do używania,
– określenie dokumentu potwierdzającego jej nabycie,
– określenie wartości niematerialnej lub prawnej,
– wartość początkową,
– stawkę amortyzacyjną,
– kwotę odpisów amortyzacyjnych.

Wpisów do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w miesiącu przekazania ich do użytkowania, najpóźniej do końca tego miesiąca. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych służy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments