Procedura składania sprawozdań finansowych

Do składania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty prawnie zobligowane do prowadzenia księgowości pełnej, a także takie, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno posiadać następujące elementy:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacje dodatkowe tj, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zasady rachunkowości, objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat i inne istotne informacje niezbędne dla właściwego zrozumienia sprawozdania finansowego,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale.

Od 2019 roku procedura składania sprawozdań finansowych uległa sporym modyfikacjom. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 należy złożyć elektronicznie. Oznacza to, że dokument ten należy sporządzić w wymaganym formacie (XML), opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego online.

Niewywiązanie się z tego obowiązku obarcza osobę za to odpowiedzialną karą grzywny w wysokości do 540 stawek dziennych, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 2. W niektórych przypadkach może spowodować to wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments