Otrzymanie Karty Stałego Pobytu.

Karta Stałego Pobytu to dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania oraz pracy na terenie danego kraju. W Polsce wydanie takiej karty wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do wojewody oraz spełnienia określonych wymagań.

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce może otrzymać cudzoziemiec, który:
– jest dzieckiem cudzoziemca, który ma pozwolenie na pobyt stały,
– jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką,
– jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza na stałe osiedlić się w Polsce,
– pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały,
– jest ofiarą handlu ludźmi i mieszkał w Polsce przed złożeniem wniosku nie krócej niż rok, współpracował z organami ścigania lub ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie 5 lat np. na podstawie statusu uchodźcy,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
– udzielono mu w Polsce azylu,
– posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Zezwolenie na pobyt stały jest ważne bezterminowo natomiast karta stałego pobytu ważna jest 10 lat.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments