Dział księgowości

Wszystkie efekty decyzji finansowych muszą znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w księgach rachunkowych.

Dział księgowości zajmuje się przetwarzaniem informacji, które służą zarówno celom raportowym zewnętrznym- na potrzeby udziałowców, różnego rodzaju nadzorów, urzędów podatkowych i innych, jak i celom raportowym wewnętrznym.

Aby jednak zapewnić prawidłowe raportowanie, dział księgowości musi dostarczać informacji o dokonanych operacjach.

Do zadań wykonywanych przez dział księgowości należą:
– ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzanie zestawienia sald oraz ustalanie obrotów kont syntetycznych,
– ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
– uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
– prowadzenie ewidencji niezbędnej do dokonania rozliczeń podatkowych,
– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
– przygotowanie informacji do sprawozdań finansowo-księgowych,
– uczestniczenie w opracowaniu zakładowego planu kont,
– współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe.

Dział księgowości to szeroko pojęte usługi, mogące służyć osobom prywatnym, instytucjom państwowym, a także działalnościom gospodarczym.

Żaden sektor działalności nie jest w stanie ominąć procedur księgowych.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments