Charakterystyka pasywów

Pasywa są źródłem pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Zestawiane są one wraz z aktywami w bilansie. Zasada równowagi finansowej mówi o tym, że suma aktywów, czyli składników majątku musi być równa sumie pasywów. Pasywa szczegółowo zdefiniowane są w ustawie o rachunkowości.

Pasywa dzielone są na dwie grupy. Pierwszą z nich jest kapitał własny, który składa się z wartości wniesionych do firmy przez właścicieli podmiotu oraz środki, które uzyskiwane są w trakcie trwania działalności oraz są jej własnością. Przykładem tego kapitału jest kapitał zakładowy. Drugą grupą są kapitały obce, które składają się z wszelkiego rodzaju źródeł finansowania np. kredytów lub pożyczek krótko i długoterminowych, a także zobowiązań handlowych.

Pasywa w bilansie dzielone są na kapitał własny oraz zobowiązania.

Do kapitału własnego należy zaliczyć:
– kapitał podstawowy,
– należne wpłaty na kapitał podstawowy,
– udziały własne,
– kapitał zapasowy,
– kapitał z aktualizacji wyceny,
– pozostałe kapitały rezerwowe,
– zysk/strata z lat ubiegłych,
– zysk/strata netto,
– odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Do zobowiązań zaliczane są:
– rezerwy na zobowiązania,
– zobowiązania długoterminowe,
– zobowiązania krótkoterminowe,
– rozliczenia krótkoterminowe.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments