Biegły księgowy cennik

Biegły księgowy to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe umożliwiające wykonywanie rewizji finansowej. Potwierdzeniem uprawnień zawodowych jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Biegli księgowi zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem jego zawodu. Istnieją jednak przypadki, w których zostają oni zwolnieni z tego obowiązku. Mowa tutaj o sytuacjach określonych w ustawach oraz innych odrębnych przepisach.

Obowiązkiem biegłego księgowego jest rzetelne oraz solidne wypełnianie obowiązków. W przypadku, gdy sporządza on niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Jaki biegły księgowy cennik posiada? Tutaj odpowiedź nie może być jednoznaczna. Cennik uzależniony jest od kwalifikacji biegłego księgowego. Warto zdecydować się na indywidualną wycenę, która nie narazi na dodatkowe koszty przedsiębiorcę.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments