Porządkowanie księgowości

Niektóre podmioty gospodarcze np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, a więc zapisu każdej operacji gospodarczej zachodzącej w firmie. Wszelkie wydatki oraz przychody ujęte muszą zostać w księdze rachunkowej, na podstawie której uzyskać można pełny obraz finansowy działalności gospodarczej. W związku z tym powierzenie tego zadania ekspertom może okazać się bardzo[…]

Wyprowadzanie zaległości ZUS

Rachunkowość firm nie należy do najprostszych zadań, ponieważ wiąże się z obowiązkowymi formalnościami oraz ze sporządzaniem niezbędnych dokumentów do urzędów, sądów i organów podatkowych. Samodzielne prowadzenie rozliczeń nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, dlatego nie powinny się na to decydować osoby niedoświadczone. Lepszą opcją będzie powierzenie majątku przedsiębiorstwa oraz wszelkich kwestii z nim związanych na zewnątrz.[…]

Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont

Jeżeli w Państwa firmie rozliczenia i ewidencje nie zawsze są prowadzone w terminie lub męczy Państwa samodzielne obliczanie podatku i sporządzanie sprawozdań to polecamy powierzenie księgowości na zewnątrz firmy. Biura rachunkowe, które oferują przeprowadzenie zdalnej obsługi okazują się być niezwykle korzystnym dla firmy aspektem, ponieważ pomagają w prowadzeniu ksiąg oraz także w kwestii podatków. Bez[…]

Prowadzenie księgowości dla firm z branży IT

Prowadzenie księgowości dla firm z branży IT przez nasze biuro rachunkowe umożliwi każdemu przedsiębiorcy, nie tylko programistom otrzymanie dużych korzyści. Zaletą obsługi księgowej w firmie jest stały wgląd i kontrola sporządzonych dokumentów, na bieżąco prowadzone księgi i ewidencje, obliczanie należnego podatku, kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz wszelkie inne czynności, w zależności[…]

Księgowa obsługa

Obsługa specjalistów w dziale księgowości firmy może być korzystnym posunięciem, które pozwoli zaoszczędzić i ułatwić prowadzenie firmy przedsiębiorcy. Profesjonalne usługi dostosowane pod indywidualne potrzeby Klienta gwarantują bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz dokładność wykonywanych działań. Profesjonalni księgowi zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, weryfikacją dokumentów, sprawdzaniem danych, sporządzaniem sprawozdań i deklaracji, obsługą kadrowo-płacową oraz reprezentacją firmy przed organami podatkowymi.[…]

Jak zawiesić spółkę?

Bardzo często spotykamy się z pytaniami o to jak zawiesić spółkę. Nie każdy przedsiębiorca jest świadomy, że każda spółka prawa handlowego, która nie zatrudnia pracowników może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Podczas tego okresu przedsiębiorca nie może prowadzić działalności, która przynosiłaby mu bieżący przychód, nie musi jednak także opłacać[…]

Księgowość zewnętrzna

Prowadzenie rachunkowości przez podmioty zewnętrzne daje przedsiębiorcom szereg korzyści. Chęć obniżenia kosztów, brak obowiązku sprawdzania i zapoznawania się z przepisami o rachunkowości, ograniczenie czasochłonności związanej ze sporządzaniem dokumentacji – to kluczowe czynniki wpływające na decyzję zlecenia działu finansów biuru rachunkowemu. Księgowość zewnętrzna nie zobowiązuje przedsiębiorcy do opłacania składek oraz przygotowywania w biurze miejsca, które przeznaczone[…]

Internetowe biuro podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą zobowiązani są do ewidencjonowania operacji finansowych i płacenia podatków. To, w jaki sposób prowadzona będzie księgowość zależne jest od formy organizacyjno-prawnej, liczby wystawianych faktur i przeprowadzanych działań w firmie. Mimo wszystko, rozwój technologii oraz dostęp do internetu powoduje, że coraz więcej osób wybiera sposób prostszy, czyli używa dostępnych aplikacji[…]

Rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT

Przedsiębiorcy, którzy dokonują w swojej działalności transakcji wewnątrzwspólnotowych na terenie Unii Europejskiej mogą zawierać również współpracę z podmiotami, które nie należą do wspólnoty. Eksport towarów, czyli wywóz towarów z terytorium Polski potwierdzony przez urząd celny dokonywany może być przez dostawcę lub przez nabywcę. Dokonując eksportu spełnione muszą zostać określone warunki, aby podatnik mógł skorzystać ze[…]

Księgi Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do regularnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Zasadniczym celem tego dokumentu jest księgowanie wszelkich przychodów i wydatków firmy. W KPiR ujmuje się przychody, zakup towarów handlowych i pomocniczych, poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązane są[…]