Księgowanie zaległych faktur

Na rozliczenie VAT z faktury kosztowej mają Państwo trzy okresy rozliczeniowe od momentu, w którym otrzymamy fakturę, po tym okresie w grę wchodzi tylko księgowanie zaległych faktur. W przypadku rozliczeń miesięcznych podatek VAT możemy odliczyć w miesiącu, w którym otrzymujemy fakturę. Rozliczenia kwartalne działają w ten sam sposób lecz czas na odliczenie podatku VAT wzrasta[…]

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca, który korzysta z tej metody nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, a podatek nie zależy od wysokości dochodów. Przedsiębiorcy uznają kartę podatkową za opłacalne rozwiązanie, jeżeli zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczną stawkę podatku ustalają przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się[…]

Ceny transferowe 2019

Ceny transferowe to kwoty, które ustalone zostały w momencie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje z reguły obejmują sprzedawanie dóbr, usług i praw. Popularnie o cenach transferowych zrobiło się z tego względu, że wykorzystywane mogą być do nielegalnej optymalizacji podatkowej oraz do unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Ceny transferowe 2019 dodatkowo mogą mieć[…]

Zmiana biura księgowego kroki

W Państwa działalności pojawiły się błędy księgowe, które zagrażają bezpieczeństwu firmy? Istnieje możliwość, że listy z urzędu mogą być związane z zaległościami księgowymi? Nie warto czekać dłużej! Najlepiej zdecydować się na zmianę obecnego biura rachunkowego! Zmiana biura rachunkowego jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą zarządzać firmą w oparciu o solidne raporty oraz analizy księgowe.[…]

Zmiana biura księgowego pomoc

Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala właścicielowi firmy skoncentrować w pełni swoją uwagę na prowadzeniu biznesu. Przygotowane specjalistyczne raporty, analizy i sprawozdania przedstawiają rzeczywisty obraz firmy, który pozwala przedsiębiorcy podejmować właściwe decyzje. Co w przypadku, gdy biuro rachunkowe bardziej utrudnia prowadzenie firmy? Jakie kroki podjąć, aby zadbać o bezpieczeństwo spółki? Warto zdecydować się na zmiana biura księgowego[…]

Jak się zmienia biuro rachunkowe?

Zmiana biura rachunkowego często wynika z niezadowolenia z obecnej współpracy lub gdy pojawią się zaległości księgowe związane z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków księgowych. Odpowiednio szybka reakcja pozwala bezpiecznie wyprowadzić zaległości księgowe bez narażania firmy na straty finansowe lub problemy prawne. Jak się zmienia biuro rachunkowe? Zmiany biura rachunkowego można bezpiecznie dokonać w każdej części roku podatkowego.[…]

Obowiązki biura rachunkowego po rozwiązaniu umowy

Umowa o świadczenie usług księgowych najczęściej zawierana jest z możliwością jej rozwiązania za zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Najczęściej stosuje się kilkumiesięczny okres wypowiedzenia lub z końcem okresu rozliczeniowego. Jakie są obowiązki biura rachunkowego po rozwiązaniu umowy? Biuro rachunkowe, z którym Klient kończy współpracę musi pamiętać o konieczności odwołania udzielonych i złożonych w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictw[…]

Ceny transferowe definicja podmiotów powiązanych

Ceny transferowe to pojęcie, które występuje w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane. Zgodnie z obowiązującym terminem w ustawie o CIT ceny transferowe to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań. Do ustalenia cen transferowych dochodzi w momencie kiedy wystąpi transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co oznacza, że podmiot jest powiązany? Ceny transferowe definicja[…]

Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to jedno z ostatnio bardzo popularnych pojęć. W związku z popularnym zjawiskiem globalizacji światowej gospodarki i postępującej międzynarodowej integracji gospodarczej. Znaczna część transakcji, do których obecnie dochodzi na rynku stanowią właśnie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustalone w ramach takiej współpracy ceny nazywane są profesjonalnie cenami transferowymi. Analiza cen transferowych nie może dać jednoznacznego[…]

Ceny transferowe co to?

Ceny transferowe to ceny, które stosowane są w ramach transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obecnie, ze względu na ich popularność zwiększyła się między innymi kontrola podatkowa, która zamierza wprowadzić nowelizację w związku z dokumentami oraz terminami składania poszczególnych deklaracji. Na rynku znacznie większą część stanowią operacje gospodarcze z cenami transferowymi. Najczęściej połączeniu przedsiębiorstw ulegają na[…]