Sporządzanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów określających stan finansowy firmy na koniec roku obrotowego. Jest ono uporządkowane w formie zestawień liczbowych przedstawiających sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych. Sporządzanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia bilansowego, natomiast po jego oddaniu na zatwierdzenie czeka się około[…]

Konto księgowe

Na początek warto wyjaśnić, czym jest konto księgowe. Jest to podstawowe urządzenie do rejestracji zdarzeń gospodarczych danej firmy. Każda jednostka prowadząca księgowość posiada system kont księgowych, a na każdym z osobna znajdują się operacje o jednorodnym charakterze. Co można księgować na koncie ? – na jednym gotówkę wpływająca i wypływającą z rachunku bankowego – na[…]

Kwota przejścia na pełną księgowość

Jaka kwota przejścia na pełną księgowość obowiązuje w 2020 roku? Prowadzenie ksiąg rachunkowych pojawia się po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia według średniego kursu euro z dnia 1 października 2019 roku, co daje wartość limitu 8 746 800 zł. Jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i[…]

Pełna obsługa księgowa firmy

Bezpieczne prowadzenie podmiotu nie może obejść się bez właściwie wykonywanej obsługi księgowej oraz podatkowej. Najlepszym rozwiązaniem dla zabieganych przedsiębiorców jest pełna obsługa księgowa firmy świadczona przez specjalistów naszego biura rachunkowego. Staramy się, aby nasza pomoc umożliwiała prowadzenie firmy na wysokim poziomie. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym jest opłacalnym rozwiązaniem, które przynosi ogrom korzyści w postaci[…]

Obszary księgowości

Obszary księgowości to dość szeroki temat, który często chcą znać przedsiębiorcy decydujący się na samodzielne prowadzenie księgowości. Księgowość jest podstawowym elementem rachunkowości. Polega na ewidencji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Właściciele firm mają obowiązek dostosowania się do[…]

Od jakiej kwoty obowiązuje pełna księgowość?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się od jakiej kwoty obowiązuje pełna księgowość. Czy muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych? Czy pełna forma księgowości jest skomplikowana? Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości wymaga posiadania szerokiej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych z obszaru księgowości oraz podatków. Często podstawowa wiedza okazuje się być niewystarczająca i właściciele firm zobowiązani są do nawiązania[…]

Pełna księgowość dla małych firm

Czy pełna księgowość dla małych firm jest obowiązkiem? Małe firmy często zobowiązane są do prowadzenia księgowości uproszczonej. To wygodna opcja, która nie wymaga posiadania szerokiej wiedzy z zakresu obowiązującego prawa oraz szczegółowej ewidencji księgowej. Kiedy mała firma musi prowadzić księgowość pełną? Rodzaj bardziej szczegółowej formy księgowości przeznaczony jest dla podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży[…]

Pomoc w złożeniu wniosku do KRS

Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc w złożeniu wniosku do KRS. Od wielu lat świadczymy usługi, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić biznes. Chcemy, aby współpraca z nami przyczyniła się do bezpiecznego zarządzania podmiotem. Satysfakcja naszych Klientów motywuje nas do ciągłego rozwoju. Nasza pomoc w złożeniu wniosku do KRS: – Weryfikacja dokumentów i określenie koniecznych zmian[…]

Pomoc w składaniu wniosków do KRS

Nasza pomoc w składaniu wniosków do KRS okazuje się być niezbędną dla pomoc dla zabieganych właścicieli firm. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zarządzanie własną firmą wiążę się ogromem obowiązków, które powinny zostać wypełnione zgodnie z prawem oraz w wyznaczonym terminie. Jak zachować bezpieczeństwo firmy mimo braku czasu? Kadra naszych specjalistów oferuje pomoc w[…]

Jak złożyć wniosek do US?

Zmiana niektórych danych w prowadzonym podmiocie zobowiązuje do złożenia odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Skarbowym. Często przedsiębiorcy zapominają o tym obowiązku dokonując zmian wyłącznie w KRS. Jednak instytucja ma prawo do tego, aby korespondencyjnie upomnieć się o zaległości, które należy nadrobić. Jakie zmiany zobowiązują do złożenia wniosków w US? – skrócona nazwa podmiotu – wykaz rachunków[…]