Ceny transferowe definicja podmiotów powiązanych

Ceny transferowe to pojęcie, które występuje w transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane. Zgodnie z obowiązującym terminem w ustawie o CIT ceny transferowe to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań. Do ustalenia cen transferowych dochodzi w momencie kiedy wystąpi transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co oznacza, że podmiot jest powiązany? Ceny transferowe definicja[…]

Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to jedno z ostatnio bardzo popularnych pojęć. W związku z popularnym zjawiskiem globalizacji światowej gospodarki i postępującej międzynarodowej integracji gospodarczej. Znaczna część transakcji, do których obecnie dochodzi na rynku stanowią właśnie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustalone w ramach takiej współpracy ceny nazywane są profesjonalnie cenami transferowymi. Analiza cen transferowych nie może dać jednoznacznego[…]

Ceny transferowe co to?

Ceny transferowe to ceny, które stosowane są w ramach transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obecnie, ze względu na ich popularność zwiększyła się między innymi kontrola podatkowa, która zamierza wprowadzić nowelizację w związku z dokumentami oraz terminami składania poszczególnych deklaracji. Na rynku znacznie większą część stanowią operacje gospodarcze z cenami transferowymi. Najczęściej połączeniu przedsiębiorstw ulegają na[…]

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Niedawno został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania split payment. Czym jest split payment? To mechanizm podzielonej płatności w wyznaczonych przepisami prawnym branżach. Ustawa ma zacząć obowiązywać jeszcze w 2019 roku. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma za zadanie eliminować oszustwa[…]

Podwyższenie stawek VAT

W 2019 roku Sejm przyjął projekt ustawy, która przewidywała wprowadzenie nowej matrycy stawki VAT. Towary te klasyfikowane zostają na podstawie Nomenklatury Scalonej, a usługi na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Nowe przepisy obowiązywać zaczną od kwietnia 2020 roku, ale od listopada możliwe jest skorzystanie z obniżonej stawki między innymi na e-booki, e-czasopisma oraz czasopisma[…]

Likwidacja działalności spółki a VAT

Zawieszenie działalności to proceder, którego czasami podejmują się przedsiębiorcy. Właściciele firm mają prawo do zawieszenia działalności na czas określony lub nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Sam czas zawieszenia nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem VAT, którzy zawiesili działalność gospodarczą nie mają[…]

Procedura zawieszenia spółki

Wspólnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego posiadają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Umowa przedsiębiorstwa może zawierać warunki, jakie muszą być spełnione, aby wstrzymać działania firmy, jednak brak jest wymogu dokonania dokładnego uzasadnienia i podania głównego powodu. W procedurze wymagane jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu[…]

Zawieszenie działalności a VAT do przeniesienia

Każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia w swojej firmie pracowników na podstawie umowy o pracę może zawiesić działalność gospodarczą. Bez względu na powód, przez który wynikła taka decyzja właściciele przedsiębiorstw składają odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w celu wstrzymania czynności podmiotu gospodarczego. Zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy i w czasie[…]

ZUS a zawieszenie działalności firmy

Przedsiębiorca, może z jakiegoś względu np. finansowego lub zdrowotnego zawiesić swoją działalność gospodarczą. W tym czasie właściciel firmy może nie opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek czy składać deklaracji VAT. Powód zawieszenia przedsiębiorstwa jest dla urzędu nieistotny, dlatego nie ma obowiązku podawania go we wniosku, jednakże wymogiem w tym przypadku jest brak pracowników, którzy[…]

Usługa doradztwa księgowego

Czy wiedzą Państwo jak to jest prowadzić działalność gospodarczą i wiedzieć wszystko na temat prawa? Nie? Najprawdopodobniej to dlatego, że wszelkie ustawy i regulacje prawne wciąż ulegają zmianom. W rezultacie nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego pod kontrolą. Sporządzanie dokumentów powinno jednak być prowadzone w oparciu o wiedzę. Jeżeli jednak obawiają się Państwo, czy aby[…]