Księgowa porada

Na czym polega księgowa porada, która pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu firmy? Z pewnością tym, że udzielone informacje znacząco wyczerpują temat oraz przekazują odpowiedź na nurtujące klienta pytanie. Warto zaznaczyć, że rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa postępowanie właścicieli firm przyczynia się do rozwoju prowadzonego przez nich podmiotu. Wdrażane rozwiązania przynoszą zamierzony efekt tylko wtedy,[…]

Koszt księgowości spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona najczęściej wybieranych form przez osoby, które otwierają swój biznes w Polsce. Głównym powodem tego wyboru jest z pewnością ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy nie narażają swojego prywatnego majątku na utratę w przypadku problemów finansowych spółki. Często powodem, który wzbudza niepokój wśród przyszłych właścicieli spółek jest koszt księgowości spółki z[…]

Termin sprawozdania finansowego 2021

Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań finansowych to obowiązek przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Zgodnie z przepisami sprawozdanie musiało zawsze zostać złożone do 30 kwietnia danego roku. W czasach pandemii terminy te uległy zmianie. Kierownik jednostki ma obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania – jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia[…]

Sprawozdanie finansowe za 2020 pomoc

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy dokument składany przez jednostkę albo do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Szefa KAS, w zależności od przynależności do jednego z tych rejestrów. Oferujemy sprawozdanie finansowe za 2020 pomoc. Zagadnienia związane ze sprawozdaniem finansowym nie uległy zmianie w żadnym stopniu i nadal dokument ten musi zawierać 3 podstawowe elementy, takie jak: bilans,[…]

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok odbywać się będzie na nieco innych zasadach niż dokumenty sporządzone w ostatnich latach, nie mniej jednak obowiązek przygotowywania i wysyłania sprawozdań jest niezmienny dla każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok musi jak zawsze zawierać podstawowe elementy w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz[…]

Księgowość stowarzyszeń

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość bez względu na to czy ich przychód to jedynie składki członkowskie czy nie. Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wszystkich operacji gospodarczych przy zachowaniu odpowiednich przepisów, których efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. W każdym podmiocie gospodarczym zapis operacji finansowych firmy prowadzić można za pomocą[…]

Księgowość z dojazdem do Klienta

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą przede wszystkim muszą zdawać sobie sprawę z obowiązkowego prowadzenia księgowości, która przerasta niejednego przedsiębiorcę. Z kolei nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków w jej zakresie, może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich kar pieniężnych, jak i poważnymi konsekwencjami prawnymi. W związku z tym działające na polskim rynku biura rachunkowe robią co[…]

Biura księgowe

Biura księgowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Prowadzenie księgowości firmy jest bardzo problematyczne i wymaga poświęcenia temu zabiegowi ogromnej ilości czasu. Z tego względu przedsiębiorcy wolą kwestię tą powierzyć specjalistom. W ramach działalności biur rachunkowych dostępne są między innymi takie usługi jak: – prowadzenie ksiąg rachunkowych, – prowadzenie książki przychodów i rozchodów –[…]

Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zarząd spółek kapitałowych zobowiązany jest złożyć sprawozdania finansowe spółek z o.o. czyli uporządkowanego przedstawienia wyniku działalności w formie dokumentu składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Ewidencja ma na celu dostarczenie właścicielowi firmy niezbędnych informacji o stanie majątku oraz jej sytuacji finansowej, która pozwoli na[…]

Księgowość firm

Prowadzenie księgowości firm wymaga znajomości wielu przepisów oraz konieczne jest wydane przez Ministra Finansów uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Formalności związane z prowadzeniem firmy są czasochłonne i wymagają śledzenia zmian w przepisach. Przedsiębiorcy rzadko decydują się samodzielnie prowadzić księgowość firm, wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem. Decydują się na tradycyjną księgowość, polega[…]