Analiza finansowa

Narzędziem służący do zbadania stanu i rozwoju finansów przedsiębiorstwa jest tzw. analiza finansowa. Jest to najpopularniejsza analizy działalności. Analiza finansowa ma przede wszystkim funkcję informacyjną. Dostarcza informacji o wynikach i sytuacji finansowej, które służą do wyboru strategii zarządzania firmą. Opracowuje się ją w celu:

– oceny stanu finansów,
– efektywności gospodarki finansowej,
– oceny przedsięwzięć gospodarczych,
– oceny decyzji związanych z finansami.

Analiza finansowa użyteczna jest nie tylko dla kierownictwa danej firmy, ale również dla podmiotów zainteresowanych stanem przedsiębiorstwa, np. instytucji kredytujących, które chcą ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danej działalności. Do przeprowadzenia analizy finansowej potrzebne jest wyszczególnienie wskaźników finansowych. Mogą mieć one formę bezwzględną – zwykle wyrażoną w wartościach pieniężnych oraz względną – oparte na ilorazie wskaźników bezwzględnych, ich sum lub różnić. Dodatkowo można wyróżnić wskaźniki: statyczne, dynamiczne, syntetyczne i cząstkowe. Do analizy finansowej wykorzystuje się przede wszystkim sprawozdanie finansowe, a szczególnie: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments